Novinky

Stratégia morforegulácie repky ozimnej spoločnosťou BELBA PLUS

Zdieľať článok

Každoročne čelíme rôznym klimatickým podmienkam pri pestovaní poľnohospodárskych plodín nevynímajúc i repku ozimnú. Navzdory meniacej sa klíme, z následkami ako zvyšujúca sa priemerná teplota, odďaľovanie nástupu zimy, nižší úhrn zrážok a pod., základom úspešného pestovania je udržať úroveň produktivity repky na požadovanej úrovni. Jedným z faktorov dobrého prezimovania repky je i morforegulácia porastov na jeseň. Z horeuvedených faktov prichádzame s technológiou morforegulácie, ktorá pozitívne prispieva k silnejším,  odolnejším, zdravším a produktívnejším rastlinám.

Ing. Sofia Lackovičová, Ing. Peter Belan, BELBA PLUS s.r.o.

Samotná regulácia repky môže byť vykonaná použitím čistokrvných rastových regulátorov, v našom prípade s prípravkami ako FLORONE, RETABELLA 750 SL alebo s použitím fungicídneho prípravku s regulačným účinkom BUKAT 500 SC. Naša technológia kombinuje obe formy prípravkov z dôvodu maximalizácie výnosov a kvality a prebieha v dvoch samostatných vstupoch a v rôznych vývojových štádiách repky.

1. Vstup FLORONE + RETABELLA 750 SL 4.-5. list repky

Hlavným zmyslom aplikácie je kontrola vegetatívneho rastu, podpora koreňa a celkového tvaru rastliny. Aplikácia je kombináciou prírodného prípravku Florone a regulátora rastu Retabella 750 SL. V tejto fáze je potrebné dosiahnuť dobre vyvinutý koreň s bohatým koreňovým vlásnením tak, aby rastliny pevne sedeli na pôjde, nedochádzalo k ich vyťahovaniu nad úroveň pôdy. Všetky tieto aspekty dokáže podporiť prípravok Florone s obsahom prírodných zložiek ako cytokiníny, polysacharidy, aminokyseliny, doplnené základnými prvkami N,P,K, B a Mo, ktoré inhibujú vegetatívny rast rastlín, zvyšujú energetický metabolizmus a celkovo vplývajú na tvarovanie habitu rastlín. V intenzívnych pestovateľských technológiách odporúčame doplniť aplikáciu o prípravok RETABELLA 750 SL (CCC) v dávke 1,0 – 1,5 l/ha.

2. Vstup BUKAT 500 SC 8.-10. list repky

Aplikácia prípravku BUKAT 500 SC kombinuje fungicídny a zároveň i morforegulačný účinok. BUKAT 500 SC s obsahom účinnej látky tebuconazole má overený účinok voči širokému spektru patogénov vrátane najčastejšie sa vyskytujúcej chorobe na jeseň a to fómová hniloba (Phoma lingam). Je dôležité aplikovať prípravok BUKAT 500 SC pri výskyte choroby a jej zabráneniu prerastania do koreňového krčku.

Touto aplikáciou výrazne obmedzujeme riziko prerastania repky čo v konečnom dôsledku pozitívne pôsobí na prezimovanie porastov. Podporujeme základy tvorby bočných vetiev s predpokladom dostatočného počtu bočných výhonov a bohatou úrodou.

BUKAT 500 SC (tebuconazole 500 g/l) aplikujeme v dávke 0,4 l/ha, v rastovej fáze 8.-10. listov.

Pre úspešné pestovanie repky je okrem použitia rastových regulátorov kľúčové zabezpečenie vhodných živín počas jesenného obdobia. Jeseň je kritickým obdobím pretože vytvára základ pre energetický rast a vývoj v nasledujúcich fázach. Dôležitými prvkami vo výžive rastlín v jesennom období sú: bór (B), molybdén (Mo) a draslík (K). Sú to všetky prvky, ktoré po aplikácií vytvárajú zvýšený obsah sušiny v rastline čím výrazne zvyšujú odolnosť repky proti vymrznutiu.

Z nášho portfólia na doplnenie bóru odporúčame BOROHUMINE 100, listové hnojivo s obsahom bóru ako bóretanolamín s prídavkom humínových látok, ktoré pozitívne ovplyvňujú príjem živín a ich využitie. Prvú aplikáciu robíme na jeseň vo fáze 4 – 6 listov, v dávke 1,0-1,5 l/ha.

Na doplnenie bóru tiež odporúčame CROPVIT BMo, prípravok obohatený o molybdén. Molybdén je zodpovedný za zvýšené a zrýchlené využitie dusíkatých foriem v rastline. Dávka hnojiva na jeseň 1,0 l/ha.

Komplexné hnojivo, špeciálne určené pre použitie v repke – OPTI REPKA, s vysokým obsahom a správnym pomerom jednotlivých živín poskytuje podmienky pre správny vývoj, rast a vitalitu rastlín repky ozimnej čo sa prejaví zvýšenou odolnosťou voči nepriaznivým podmienkam. Hnojivo je rýchlo a úplne rozpustné vo vode. Dávka hnojiva na jeseň 2-3 kg/ha.

Pokiaľ Vás technológia zaujala, neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov. Kontakty nájdete na www.belbaplus.sk. Nezabudnite navštíviť i našu FACEBOOK stránku BELBA PLUS, kde sa dozviete bližšie informácie o našich aktivitách.