Novinky

REOX v pestovateľských technológiách

Zdieľať článok

V poslednom období sa pri pestovaní poľnohospodárskych plodín kladie dôraz na výšku úrody rovnako, ako na jej kvalitu. Do popredia sa dostávajú produkty s obsahom prirodzených látok podporujúcich dôležité fyziologické procesy v rastlinách, ktoré v konečnom dôsledku pozitívne vplývajú na kvalitu dosiahnutej úrody.

Našim základným cieľom bolo a vždy bude, prinášať na slovenský trh prípravky, ktoré sú svojim spôsobom špecifické až unikátne. V roku 2021 sme siahli po prípravkoch radu REOX s najvyššou koncentráciou fulvokyselín v objemovej jednotke na trhu.

V čom sú fulvokyseliny jedinečné? Najviac zastúpenou a dominantnou formou molekúl, sú humínové kyseliny. Priamo po nich nasledujú Fulvokyseliny, ktoré sú oveľa aktívnejšie ako humínové kyseliny. Tretia v poradí je humin (ulmic), najmenej zastúpená a najmenej aktívna kyselina. Aktívnu humínovú kyselinu získavame procesom „humifikácie“. S humifikáciou humínových kyselín, sa vytvorí viac rozpustná a radikálna humínová látka, ktorá je ľahšou molekulou humínovej kyseliny, známa ako fulvokyselina. Takto vzniknuté fulvokyseliny sú humínové kyseliny s nižšou molekulovou hmotnosťou a s vyšším obsahom kyslíka. Fulvokyselina obsahuje veľa rovnakých štruktúr a stavebných blokov ako humínová kyselina. Je to v podstate energickejšia a radikálnejšia molekula humínovej kyseliny. Fulvokyseliny možno považovať za humínové kyseliny na steroidoch.

Preto sme sa rozhodli vám predstaviť produkt REOX. Novú radu vysoko aktívnych fulvokyselín obohatených o NPK, vďaka procesu, ktorý sa volá „REDukčná OXidácia Elektrónov“ (REDOX). REDOX je proces, pri ktorom jeden prvok oxiduje a druhý prvok redukuje kyslík (dezoxiduje). Jednoducho povedané, týmto procesom sme vytvorili REOX, čo sú humifikované molekuly humínových kyselín (molekuly fulvokyselín), ktoré obsahujú viac kyslíkových elektrónov. Nakoľko fulvokyseliny obsahujú viac kyslíkových elektrónov, tak ich molekulárna hmotnosť je ľahšia ako majú humínové kyseliny. Tieto osamelé „neviazané elektróny“ sú v zásade ako voľné radikály, ktoré sú zodpovedné za mnoho prirodzených reakcií v pôde, ale tak isto aj v rastlinných bunkách. REOX pôsobí ako radikálny katalyzátor, ktorý pomáha pri prenose živín do rastlín prostredníctvom koreňov alebo cez listovú aplikáciu (foliárne). Ako náhle je výživný ión v rastline, REOX radikálne presunie výživný ión v rastlinných bunkách na potrebné miesto.

Síce fulvokyseliny nemenia fyzikálne vlastnosti pôdy, ako to robia humínové kyseliny, ale sú zodpovedné na dokončenie chemických reakcií v pôde, ktoré ovplyvňujú rýchlosť metabolizmu rastlín. Fulvokyseliny zvyšujú metabolické procesy rastlín. Nielenže sa tým urýchľuje pohyb živín, ale zvýši aj reakciu rastlín s týmito živinami.

S použitím REOX produktov sa zvyšuje úroda, zlepšuje sa rast, farba a aj zdravotný stav plodín.

REOX produkty sú navrhnuté tak, aby poskytovali intenzívnu interakciu medzi rastlinou a živinami, ktoré sú pre rastlinu k dispozícií, či sú to živiny v pôde alebo aplikované na liste.

Každý REOX produkt je navrhnutý s obsahom živín, ktoré ovplyvňujú reakcie rastlín.

Pozitívny efekt aplikácie REOX:

 • Pozitívne účinky pri klíčení semien a pri raste rastlín
 •  Pozitívne účinky na metabolizmus rastlín a rýchlejšie zužitkovanie živín
 •  Pozitívny vplyv na rastový cyklus rastlín
 •  Zvýšený, rýchlejší príjem živín z pôdy
 •  Zvýšený pohyb živín do rastlinných buniek
 •  Zlepšenie celkového príjmu pôdnych živín
 •  Zlepšenie prijateľnosti živín v rastlinných bunkách
 •  Zvyšuje produkciu chlorofylu
 •  Zvyšuje aktivitu prírodných enzýmov
 •  Zvyšuje úroveň imunity rastlín
 •  Pozitívne vplýva na delenie a rast buniek

REOX 0-27-20 s obsahom 26% fosfor, 18% draslík, 4% humínové kyseliny, 50% fulvokyseliny a 20% spáliteľných látok v sušine je určený pre foliárnu aplikáciu v dávke 2,0 – 4,0 l/ha, avšak v maximálnej v koncentrácií 1%. Odporúčame aplikáciu v ranných rastových štádiách pestovaných plodín, ideálne spoločne s dusíkatou výživou pre celkové naštartovanie metabolizmu rastliny. Doplnenie TMixu s fosforečným hnojivom je ideálne pre prvé jarné zásahy. V tomto prípade je možné dávku voliť v nižšom rozsahu odporúčania z dôvodu doplnenia fosforu.

REOX 7-21-0 M s obsahom 7% dusíka, 21% fosforu, 1,5% humínových kyselín, 45% fulvokyselín, 1,85% uhlíka a 3,18% organickej zložky. Prípravok je vhodným riešením v aplikačných oknách intenzívneho rastu až tvorby úrody. Dávky prípravku odporúčame v rozsahu 1,0-3,0 l/ha v maximálnej koncentrácií 1%. Vhodným doplnením aplikácie je roztok močoviny alebo mazo a mikro prvkov v závislosti od rastovej fázy plodiny.

Opodstatnenie aplikácie v čase intenzívneho rastu až tvorby úrody dokladáme výsledkami pokusov realizovaných na SPU Nitra Doc. Ing. Ivanom Černým. Pokus bol zameraný na vplyv aplikácie prípravku Reox 7-21-0 M na výšku úrody pšenice ozimnej. Prípravok bol aplikovaný v dvoch termínoch a to na začiatku steblovania a vo fáze vlajkového listu. Táto aplikácia bola doplnená listovým hnojivom THIOFIX Q (15% N, 22,5% K, 38% S) s priamym vplyvom na kvalitu zrna. Z výsledkov pokusu je viditeľný pozitívny vplyv na výšku úrody oproti kontrole. Rozdiel vo výške úrody predstavuje navýšenie viac ako 13% respektíve 14%.

So zmenou klímy a tým meniacimi sa podmienkami, prípravky ako sú REOXi, sa stanú nevyhnutnou súčasťou pestovateľských technológií. Chceme i naďalej prinášať nové prípravky a poznatky pre účelné a ekonomické riešenia pre jednotlivé plodiny.

Výsledky malo-parcelového pokusu:

Doc. Ing. Ivan Černý PhD., SPU Nitra 2020