Novinky

REGULÁCIA A FUNGICÍDNA OCHRANA OBILNÍN

Zdieľať článok

Tohtoročná zima mala veľmi mierny priebeh s periodickými zrážkami „prepŕchaním“. Denné teploty sa pohybovali v plusových hodnotách s výnimkou niekoľkých mrazivých dní. Môžeme preto očakávať silný tlak patogénov a škodcov, čo potvrdzuje aj zvýšený výskyt múčnatky v porastoch obilnín už na jeseň. Ak ale chceme získať maximum z každého hektára, porasty musíme udržiavať zdravé a silné po celú dobu vegetácie.

Náklady vynaložené na aplikáciu regulátorov rastu sú niekoľkonásobne nižšie ako straty úrod spôsobené možným poľahnutím porastu. Preto počas jarnej sezóny každoročne riešime reguláciu rastu obilnín a to najmä pri vysokých odrodách i pri intenzívnej najmä dusíkatej výžive. Veľmi dôležitý je preto výber správneho regulátora rastu a samozrejme aj správny termín aplikácie. Z regulátorov rastu máme pre Vás široký sortiment prípravkov. Prípravok RETABELLA 750 SL (chlomeguat 750 g/l) výborný na podporu i na vyrovnanie odnoží a na spevnenie päty stebla. Odporúčame aplikovať do BBCH 30. V ďalších fázach rastu odporúčame aplikovať prípravok s dlhším účinkom TREGUS 500 EC (trinexapack-etyl 500g/l). V prípade potreby rýchleho, razantného účinku odporúčame prípravok KOREKT 510 SL (ethephone 510 g/l). V našej ponuke odteraz nájdete aj novinku REGULATO 300 SL s účinnou látkou mepiquat chloride 300 g/l. Táto účinná látka sa celosvetovo používa na potlačenie nadmerného vegetatívneho rastu a zabránenie stratám na výnosoch. Koreňový systém je životne dôležitý pre vývoj rastlín. Okrem regulácie nadzemnej biomasy rastlín zvyšuje rast koreňov zvýšením počtu laterálnych koreňov a zlepšuje odolnosť voči suchu. Odporúčame preto aplikovať v prvých regulačných zásahoch sólo alebo v kombináciách s RETABELLA 750 SL, TREGUS 500 EC.

Porasty kde neboli vykonané herbicídne aplikácie na jeseň alebo je potrebné robiť „oprávky“, čakajú na ošetrenie. Naše portfólio sme tento rok obohatili o účinnú látku 2,4-D 600g/l s obchodným názvom STAPLER ktorý účinne ničí pichliače, hluchavky, kapsičku pastiersku,  mak vlčí,  mrlík biely, peniažtek roľný, pupenec roľný, a ďalšie. Na doplnenie účinnosti odporúčame aplikovať v kombinácii STAPLER (2,4-D 600 g/l) + RASSEL 100 SC (florasulam 100g/l). V prípade výskytu metličky obyčajnej alebo ovsa hluchého siahnite po prípravku FENNOXIN 110 EC s účinnou látkou fenoxaprop p-ethyl 110 g/l. Ak na pozemkoch nemáte problém s pichliačom, výborný je balíček SUPERSSEL. Obsahuje kombináciu účinných látok metsulfuron-methyl 200 g/kg+ florasulam100 g/l.

Pri výbere fungicídu je dôležité brať ohľad nielen na prevládajúce choroby, rastovú fázu, ale aj na počasie, odrodu a stupeň vývoja choroby. Pestovatelia sa v dnešnej situácii utiekajú k šetrným opatreniam, čo nie raz vedie k vynechaniu fungicídov. Patogén však bráni rastline využiť aplikované hnojivá a obmedzuje úrodový potenciál odrôd. Pestovateľ môže tak prísť o značnú časť úrody.  Preto by sa fungicídna ochrana mala vykonávať v prvom rade preventívne a teda v čase kedy ešte k napadnutiu nedošlo, alebo v začiatkoch vývoja patogéna. Zima a začínajúca jarná sezóna sa zatiaľ javí priaznivo pre rozvoj chorôb. Ak nám to dovolí teplota a poveternostné podmienky odporúčame aplikovať:

T1 termín je dôležitý na potlačenie skorých infekcií, najmä septoriózy. BUKAT BÁZA kombinácia prípravkov ENTARGO s  účinnou látkou boscalid 500 g/l a BUKAT 500 SC s účinnou látkou tebuconazole 500g/l . Aplikácia cca BBCH 31-32. Táto kombinácia účinne potláča choroby päty stebla, steblolam, hrdze, septoriózy. V prípade výskytu múčnatky, ktorú sme v porastoch zaznamenali už na jeseň, odporúčame použiť prípravok RADIAL s účinnou látkou fenpropidin 750g/l v dávke 0,75 l/ ha.

T2 (aplikácia od objavenia vlajkového listu BBCH 39) môžeme zaradiť medzi najdôležitejšie fungicídne ošetrenie. Pre výživu klasu a tvorbu zrna sú rozhodujúce posledné 2 listy. Úlohou tejto aplikácie je chrániť ich. BUKAT TOP kombinácia 2 účinných látok  zo skupiny azolov a strobilurínov. BUKAT 500 SC a NORIOS azoxystrobin 250 g/l. V tomto cenovo výhodnom riešení je doplnený aj insekticíd DELMETROS 100 SC, ktorý môžete použiť v prípade výskytu kohútika pestrého.

T3 fungicídna aplikácia na ochranu klasu obilnín. V obilninách, spomedzi klasových chorôb sú najnebezpečnejšie klasové fuzariózy. Vhodným ošetrením je BUKAT KLAS PRO kombinácia tebuconazole g/l prothioconazole 250 g/l, ktorá predchádza nielen fuzariózam, ale i helmintosporiózam a hrdziam.