Novinky

RAYKAT START pre rýchlejší štart obilnín

Zdieľať článok

Aplikácia pomocných látok na povrch osivo sa v posledných rokoch stala neoddeliteľnou súčasťou pestovateľských technológií najmä pri pestovaní hustosiatych obilnín.

Základom pre úspešné zavedenie prípravku do týchto technológií je jeho jednoduchá a bezproblémová aplikácia na povrch osiva a kompatibilita s moridlom. Všetky uvedené podmienky spĺňa prípravok RAYKAT START uvádzaný na trh našou spoločnosťou.

RAYKAT START je organické hnojivo s vyváženým obsahom prírodných látok, makro i mikroprvkov zabezpečujúcich podporu rastu v počiatočných fázach vývoja rastlín. Prípravok obsahuje voľné aminokyseliny, cytokiníny, polysacharidy, organický materiál, fosfor, draslík, bór, zinok a železo. Aplikácia prípravku na povrch osiva má pozitívny vplyv na rast od samotného začiatku vývoja rastliny tým, že sa aplikuje na povrch osiva. Pozitívne vplýva na rast a veľkosť koreňovej sústavy, najmä jemného vlásnenia. Pokusy vykonané s prípravkom Raykat Start ukázali, že aplikácia zvyšuje poľnú vzchádzavosť osiva v priemer o 5-7% a zvyšuje percento prezimujúcich rastlín. Aminokyseliny obsiahnuté v prípravku plnia antistresovú funkciu čím pripravujú rastlinu na prípadné stresové faktory už počas jesene.

Samotná aplikácia prípravku sa vykonáva spoločne s fungicídnym moridlom a to tak, že o dávku prípravku Raykat Start ponížite dávku vody používanú pri aplikácií. Dávka prípravku pre hustosiate obilniny je 1,0 l/t, pri repke ozimnej 15,0 l/t.

Z pohľadu ekonomiky sa môžu zdať tieto vstupy ďalším navýšením nákladov do pestovania plodiny. Avšak ak zoberieme do úvahy priemerný výsevok ozimných obilnín niekde na úrovni 200 kg/ha, tak cena ošetrenia nepresiahne úroveň 5 eur/ha. Samozrejme platí priama úmera – čím nižší výsevok tým nižšie náklady a naopak.

Pozitívny vplyv prípravku Raykat Start aplikáciou na povrch osiva:

  1. Zvyšuje počet vzídených rastlín na jednotku plochy
  2. Zvyšuje energiu klíčivosti
  3. Podporuje rast a vývoj koreňového aparátu
  4. Podporuje tvorbu koreňového vlásnenia
  5. Zvyšuje obranyschopnosť rastlín po vzídení
  6. Zvyšuje mrazuvzdornosť rastlín

Raykat Start si za krátke obdobie na trhu našiel zákazníkov, ktorí oceňujú prínos v pestovaní, moderné zloženie a prijateľnú cenu ošetrenia.

Aplikácia Raykat Start na povrch osiva vľavo vs kontrola.

Aplikácia Raykat Start na povrch osiva vľavo vs kontrola.

Autor: Ing. Peter Belan, BELBA PLUS, s.r.o.