Novinky

Prvé aplikácie v poraste repky

Zdieľať článok

Pestovanie repky má stále významný podiel v poľnohospodárstve na územní Slovenska. Jarná inventarizácia porastov veľa napovedá o vhodných zásahoch od začiatku jarnej vegetácie. Základom sú regeneračné aplikácie vhodných prípravkov pre podporu rastu koreňovej sústavy s cieľom vyššieho príjmu živín z pôdy po počiatočnom otepľovaní, ktoré je spojené s prvými náletmi živočíšnych škodcov.

Ing. Peter Belan, Ing. Sofia Lackovičová, BELBA PLUS, s.r.o.

Z našich skúseností insekticídnej ochrany je veľmi dôležité načasovanie insekticídneho zásahu a podľa priebehu počasia kombinácia pyretroidov spolu s acetamipridom. Prípravok APIS 200 SE s účinnou látkou acetamiprid (v dávke 0,15 l/ha) je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant. Vhodné je doplnenie ošetrenia o prípravok DELMETROS (deltamethrin, v dávke 0,05 l/ha) alebo SWEEP (cypermethrin, v dávke 0,05 l/ha), kombinácia ktorých poskytuje okamžitú i dlhodobú ochranu repky pred škodcami.

Naštartovanie koreňovej sústavy po zimnom období je základným ošetrením pre úspešné pestovanie repky. Pre dosiahnutie silných a vyrovnaných porastov ako prvý krok odporúčame aplikáciu prípravku RAYKAT START (0,5 l/ha), ktorý obsahuje NPK, železo, zinok, bór, voľné aminokyseliny rastlinného pôvodu, polysacharidy a cytokiníny. Prípravok pozitívne vplýva na celkovú regeneráciu porastov po zime s pozitívnym vplyvom na štart a rast koreňovej sústavy. Prípravok je vhodný ako prvé ošetrenie pre všetky typy porastov repiek.  Vhodným doplnením je prípravok AMINOCAT 30 s obsahom L-aminokyselín, dusíka, fosforu a draslíka.

 Porasty poškodené počas zimy rýchlejšie regenerujú dodaním prípravku AMINOCAT 30 s obsahom 30% L-aminokyselín rastlinného pôvodu. Odporúčaná minimálna dávka prípravku je 0,2 l/ha. 

Príjem fosforu z pôdy je priamo úmerný jej teplote, to znamená že pri nízkych teplotách je fosfor z pôdy prijímaný v minimálnych množstvách. Z tohto dôvodu volíme aplikáciu listových hnojív na začiatku vegetácie s vyšším obsahom fosforu. Z nášho portfólia je vhodné použiť prípravok FITOBELLA N-P-Mg, ktorý dodá rastline chýbajúci fosfor, ktorého nedostatok spôsobuje viditeľné zmeny farby okrajov listov na červeno-fialové.  Prípravok je doplnený o horčík, ktorý podporuje fotosyntézu a pri jeho nedostatku pozorujeme zmenu farby jednotlivých častí porastov na mierne svetlejšie. Pre pestovateľov, ktorí hľadajú komplexné doplnenie makro mezo i mikro prvkov odporúčame aplikáciu OPTI REPKA, vysoko koncentrovaného hnojiva s obsahom NPK s chelátovými mikroprvkami (EDTA a DTPA).

Bór je ďalší dôležitý prvok v listovej výžive repky a jeho nedostatok sa prejavuje už na najmladších častiach rastliny zakrpatením listov a neskôr spomalením rastu vegetačného vrcholu. Listové hnojivo s obsahom bóru a humínových látok, BOROHUMINE 100 efektívne odstraňuje deficit tohto prvku a humínové látky pozitívne ovplyvňujú príjem živín, ktoré hnojivo obsahuje. Rovnako odporúčame dodať bór rastline prostredníctvom prípravku CROPVIT B. V prípade lokality s kyslejšími pôdami odporúčame aplikáciu prípravku CROPVIT BMo, ktorý obsahuje kombináciu bóru a molybdénu.
Vzhľadom k tomu, že bór vo vyšších dávkach môže pôsobiť fytotoxicky odporúčame max. jednorazovú dávku 1,0 l/ha. V prípade, že zvažujete v jarnom období dávku 2-3 l/ha, odporúčame ju rozdeliť na viac krát.

Pri možnom výskyte burín v jarnom období ponúkame riešenie vo forme herbicídu MAJOR 300 SL s účinnou látkou clopyralid (300 g/l ). Aplikácia prípravku je vhodná pri teplote 10-12°C. 

Pre podporu vetvenia a nasadenie šešúľ sa praxou overila aplikácia prípravku FLORONE pri výške porastu 20cm. Prípravok FLORONE s obsahom NPK, voľných aminokyselín, cytokinínov a mikroelementov. FLORONE inhibuje vegetatívny rast rastlín a tým zvyšuje rozkonárovanie repky. Aplikáciou prípravku sa zlepšuje celkový habitus rastlín. 

V súčasnom období by sa pozornosť mala sústrediť na zvýšenie využiteľnosti dusíka, dodávaného rastlinám vo forme hnojív.  Po aplikácií hnojív typu DAM, SAM a pod., dôsledkom rôznych procesov dochádza k rozkladu močovinového dusíku na amoniak. Zabrániť tejto premene dokážeme pridaním prípravku UREAFIN NBPT priamo do hnojiva v dávke 0,9 – 1,3 l/m3 . Prípravok UREAFIN NBPT inhibuje aktivitu enzýmu ureázy a tým spomaľuje rozklad dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu. Zvyšuje celkovú využiteľnosť dusíku o 15-20%.  

V našom portfóliu ponúkame vhodné riešenia ktoré sú nie len efektívne svojim účinkom, ale zároveň i ekonomické. Pre cenovo zvýhodnenú ponuku kontaktujte náš agronomický servis (www.belbaplus.sk)

Nevyrovnané a poškodené porasty repky

Nevyrovnané a poškodené porasty repky