Novinky

Pestovanie repky ozimnej zaužívane i po novom

Zdieľať článok

Repka ozimná patrí stále k hospodársky najvýznamnejším pestovaným plodinám i keď v priebehu posledných desiatich rokov jej výmery podliehajú výrazným výkyvom. Dôvody súvisia predovšetkým so zmenou klimatických podmienok.

Typická dutinka signalizujúca nedostatok bóru

Každá kultúrna plodina vrátane repky ozimnej potrebuje pre svoj rast a vývoj dostatok životného priestoru, prístup k živinám a v neposlednom rade vlahu. Najväčším konkurentom pre vzchádzajúcu repku sú súčasne rastúce buriny. Ideálnym riešením predchádzania vysokej konkurencie burín je aplikácia herbicídov, ideálne preemergentných.

Typická dutinka signalizujúca nedostatok bóru

Typická dutinka signalizujúca nedostatok bóru

V rámci herbicídnej ochrany má spoločnosť BELBA PLUS vo svojom portfóliu osvedčené herbicídne spojenie prípravkov METAX 500 SC a EFFECTOR 360 CS. Oba prípravky vyrába dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť INNVIGO. Jedná sa o prípravky obsahujúce účinné látky metazachlor a clomazone. Ich spoločná aplikácia spoľahlivo pokrýva spektrum hospodársky významných burín v repke ako sú rumanček kamilkový, mrlík biely, lipkavec, parumanček nevoňavý a ďalšie.

V rámci preemergentného ošetrenia je nevyhnutná aplikácia prípravkov v spoločnom TMixe do 3 dní po sejbe. Dobrá štruktúra pôdy a dostatočná pôdna vlaha výrazne napomáhajú v účinnosti oboch prípravkov. Obe účinné látky sú prijímané koreňmi klíčiacich burín a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení.

V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné vykonať preemergentnú aplikáciu môžete siahnuť po samostatnej aplikácií prípravku METAX 500 SC (metazachlor). V tomto prípade sa aplikácia vykonáva na vzídené buriny, ideálne vo fáze klíčnych listov. Novo vzchádzajúce buriny budú likvidované vďaka pôdnej účinnosti. Treba pripomenúť, že aplikácia sa vykonáva po vzídení repky.

V systéme morforegulácie sa opierame o prípravok FLORONE obsahujúci voľné aminokyseliny rastlinného pôvodu, cytokiníny a organický materiál doplnený o základné prvky N,P,K, B a Mo. Svojím zložením prírodných látok pôsobí ako inhibítor vegetatívneho rastu s výraznou podporou rastu koreňa. V intenzívnych pestovateľských technológiách odporúčame doplniť aplikáciu o prípravok RETABELLA 750 SL (CCC). Aplikácia sa vykonáva v štádiu 5-6 listov.

Porast repka ozimnej ošetrenej Efector 360 CS a Metax 500 SC

Porast repka ozimnej ošetrenej Efector 360 CS a Metax 500 SC

V posledných rokoch bez možnosti insekticídneho morenia osiva repky sú výrazným problémom živočíšny škodcovia najmä skočky. Prvým rokom máme v našom portfóliu prípravok SWEEP s účinnou látkou cypermethrin 500 g/l. Prípravok sa aplikuje už pri prvom zistení poškodenia mladých rastlín repky. Výhodou prípravku je vysoká koncentrácia účinnej látky, nízke dávkovanie a široká registrácia bez obavy skladovej zásoby.

Základom jesenných ošetrení je i aplikácia prípravkou s obsahom bóru. Preto v našej ponuke nemôžu chýbať produkty s obsahom tohto prvku. Ideálnym prípravkom pre pokrytie deficitu je CROPVIT BMo, ktorý v 1 l okrem 150 g bóru obsahuje i 6 g molybdénu. Molybdén ako prvok nevyhnutný pre počiatočný vývoj rastlín s pozitívnym vplyvom na prezimovanie (zvyšuje zimuvzdornosť) by mal byť nevyhnutnou súčasťou jesenných aplikácií. Treba zdôrazniť, že dávky prípravkov s obsahom bóru by nemali jednorazovo presiahnuť 150 g B/ha. Lepšou alternatívou je nižšia dávka vo viacerých aplikáciách.

BOROHUMINE 100 je kombinácia bóru a humínových kyselín. Tento produkt je ideálnou alternatívou pre pokrytie deficitu bóru a stimulácie tvorby koreňového vlásnenia. Okrem stimulácie majú humínové kyseliny pozitívny vplyv na rýchlosť príjmu a využitie živín v hnojive.  Pre dosiahnutie čo najväčšieho efektu aplikujte prípravok už v počiatočných rastových štádiách od 4. listu repky.

Pri pestovaní každej plodiny nielen repky je podstatná ekonomika. Preto i v tomto roku sme pripravili rad zvýhodnených balíčkov a zliav. Pre získanie podrobnejších informácií kontaktujte našu agronomickú službu. Prajeme úspešný pestovateľský rok.