Novinky

Osvedčená ochrany repky v období kvitnutia

Zdieľať článok

Tohtoročná jarná sezóna pestovania repky ozimnej sa začala v znamení stonkových krytonosov. Ich prítomnosť v porastoch sme zaznamenali už na jeseň, čo je o niekoľko mesiacov skôr ako ostatné roky. Tento výnimočne skorý výskyt je dôsledkom vyšších teplôt a teda boli vhodné podmienky pre ich veľmi skorú migráciu. Pri teplotách cca 10°C začínajú svoju aktivitu. Dobrým načasovaním a opakovaním aplikácií insekticídov predchádzame nielen poškodeniam, ktoré spôsobujú larvy krytonosa ale znižujeme aj pravdepodobnosť napadnutia porastu bielou hnilobou (Sclerotinia sclerotiorum). Pokles registrovaných účinných látok za posledné roky nám výrazne skomplikoval ochranu proti stonkovým krytonosom. Preto okrem insekticídneho ošetrenia ďalším veľmi dôležitým ošetrením pri pestovaní repky ozimnej je ochrana proti hubovým patogénom.

Zvýšené zastúpenie repky v osevných postupoch má za následok aj zvýšenie rizika výskytu fómovej hniloby (Plenodomus spp.), verticíliové vädnutie repky (Verticilium longisporum) a najzávažnejšej bielej hniloby repky (Sclerotinia sclerotiorum). Táto choroba sa ale nevyskytuje v porastoch repky počas celej vegetácie. Jej výskyt je podmienený vhodnými podmienkami počas kvitnutia, resp. v dobe opadu kvetných lupienkov. Ak je v tomto období dostatočné množstvo zrážok, môžeme očakávať sekundárne napadnutie týmto patogénom.  Sclerotinia môže spôsobovať straty na výnose až do 50%, preto sa veľmi nevypláca špekulácia s vynechaním fungicídneho ošetrenia v období kvitnutia repky.  Z nášho portfólia odporúčam aplikovať BUKAT KLAS PRO (tebuconazole 500 g/l + prothioconazole 250 g/l). Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov buniek patogéna (DMI).  Prothioconazole je systémová účinná látka, ktorá po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne  transportovaná vo vnútri rastlín. Preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Na Sclerotiniu  pôsobí kuratívne.  Prípravok BUKAT 500 SC s účinnou látkou tebuconazole (500 g/l) je systémový fungicídny prípravok s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Účinná látka tebuconazole patriaca do skupiny azolov, je absorbovaná do vegetatívnych častí rastlín a transportovaná prevažne akropetálne. Prípravok je možné používať preventívne, alebo okamžite pri prvých príznakoch ochorení. Tento balík ošetrenia pokryje výmeru 25 ha.

V období zeleného puku sa v porastoch repky vyskytuje aj blyskáčik repkový, ktorý spôsobuje značné škody na pukoch. Čím skôr nalieta do porastu a čím neskôr začnú kvitnúť repky, tým väčšie škody spôsobí. Ďalšími, ktorý nás potrápia sú šešulový škodcovia – krytonos šešulový a byľomor kelový. Insekticídy je možné aplikovať od fázy žltého púčika do konca plného kvitnutia. Odporúčam aplikovať kombináciu APIS 200 SE (acetamiprid 200g/l) + SWEEP (cypermethrin 500 g/l) alebo APIS 200 SE (acetamiprid 200g/l)  + DELMETROS 100 SC (deltamethrin 100 g/l). Je to kombinácia systémového ošetrenia s kontaktným ošetrením. Tento balík ošetrenia pokryje 40 ha.  Pre zvýšenie účinnosť insekticídov odporúčam znížiť pH postrekovej kvapaliny na pH 4-6.

Na zvýšenie kvalitatívnych znakov ako je olejnatosť odporúčame aplikovať do kvetu prípravky THIOFIX Q a THIOFIX SULF. Sú vysoko koncentrované hnojivá s obsahom síry, ktorá je pre rastlinu rýchlo dostupná. Síra zodpovedá za aktiváciu fyziologických procesov v rastlinách a zvyšuje využitie dusíka.