Novinky

Jarné ošetrenia repky a zvýšenie účinnosti hnojenia

Zdieľať článok

Systém ochrany, ktorý odporúčame voči jarným škodcom v repke obsahuje kombináciu acetamipridu APIS 200 SE spolu s prípravkom DELMETROS 100 SC (deltamethrin) alebo SWEEP (cypermethrin).