Novinky

Aktuálne ošetrenia repky – vytvorenie nehostinného prostredia pre klíčenie spór patogénov

Zdieľať článok

I podľa odporúčaní pracovníkov SZPO spoločná aplikácia thiosíranov, močoviny a prípravkov na zníženie predzberových strát vytvára nehostinné prostredie pre klíčenie spór patogénov.