Novinky

Možnosti regulácie porastov listovým hnojivom FLORONE s regulačným účinkom.

Zdieľať článok

Hľadanie nových možností optimalizácie ekonomickej produkcie s minimálnou ekologickou záťažou prináša listové hnojivo s regulačným účinkom Florone. Florone.

Florone. Florone obsahuje voľné aminokyseliny 4%, cytokiníny 0,03%, organický materiál 8%, celkový dusík (N) 1%, fosfor vo forme oxidu (P2O5) 10%, draslík vo forme oxidu (K2O) 10%, bór (B) 0,25%, molybdén (Mo) 0,20%. Ako listové hnojivo nemá žiadne obmedzenia (napr. spodné a povrchové vody atď.). Výsledky ukazujú možnosti regulácie rastu obilnín s jednoročným trendom znižovanie dusíkatých látok u jarného sladovníckeho jačmeňa.

Ozimná pšenica

Zaujímavé výsledky a odporúčania pre prax. Florone nespôsobuje výnosovú depresiu pri veľmi neskorej aplikácii na skrátenie posledného internódia po vyklasení porastu. Najväčší vplyv na výnos zrna je aplikácia do polovice steblovania. V suchších oblastiach vychádzame zo zdravej a spevnenej päty stebla ku koncu odnožovania CCC 1,0 – 1,5 l/ha (napr. Retabella 750 SL) + fungicíd a aplikácie Florone 0,4 l / ha v polovici steblovania. Je to šetrná, výnosovo zaujímavá a ekonomická varianta. V úrodných oblastiach a porastov s vysokým výnosovým potenciálom táto kombinácia nestačí. Je nutné ju doplniť v polovici steblovania o CCC 0,5-0,7 l/ha alebo etephon 0,3-0,4 l / ha (to znamená napr. Florone 0,4 l / ha + Korekt 510 SL 0,3 l / ha). Regulačný účinok posilňuje kombinácia s listovou výživou (roztok močoviny, atď.), intenzita slnečného svitu počas aplikácie a v nasledujúcich troch až štyroch dňoch po nej. Hasenie problémov a predídeniu poľahnutia je možné skrátením posledného internódia na vyklasenom poraste u bujných porastov aplikáciou Florone 0,4 l/ha s fungicídom do klasu.

Odroda Tobak

BBCH 29BBCH 33BBCH 61Výnos t/ha% ku kontrole
CCC 1,5 l/ha6,33100
CCC 1,5 l/haFlorone 0,4 l/ha7,23+ 114
CCC 1,5 l/haFlorone 0,4 l/haFlorone 0,4 l/ha7,18+113

Jarný jačmeň

U jarného jačmeňa platia podobné zásady ako pri pšenici. Spevnenie prvého internódia CCC 0,5 – 0,6 l/ha (napr. Retabella 750 SL) a posunutá aplikácia do fázy BBCH 43 Florone 0,4 l / ha – optimálne pre suchšie oblasti. Výsledky sú načrtnuté v nasledujúcej tabuľke. Výsledky sú z intenzívnej oblasti Haná. Pre tieto oblasti sa hodí kombinácia Florone 0,4 l/ha s etephonem v dávke 0,3-0,4 l/ha (napr. Korekt 510 SL). Zaujímavý je obsah N-látok v zrne sladovníckeho jačmeňa, ktorý sa po aplikácii Florone držal v hornej hranici sladovníckej kvality. V roku 2016 bol obsah N-látok v zrne v týchto pokusoch medzi 14% a 15%. Tento trend bol zaznamenaný len v roku 2016, ešte len ďalšie experimentálna práca ukáže, či je to náhoda alebo možnosť efektívneho zníženia N-látok u sladovníckeho jačmeňa.

Výsledky pokusov s jarným jačmeňom, Ditana Velká Bystřice

Var.Výnos % ku KHTZOHPZ/kl.NLPoľahnutie %
K7,674258422,514,295
Druhé kolienko Florone 0,4106,2 43,960324,711,740
Druhé kolienko Florone 0,3 + Quick 192,943,159924,113,578
Zdurená pošva vlajkového listu Florone 0,3+ Quick 111545,560925,4 11,748
Zdurená pošva vlajkového listu Florone 0,4 + Cerone 0,4112,744,161423,5 12,1 10
Zdurená pošva vlajkového listu Florone 0,4107,5 44,660924,5 1247
  • Quick – listové hnojivo s humáty

Repka ozimná

Skúsenosti s jarnou reguláciou repiek vychádzajú z pokusov na ČZU 2014/2015 a 2015/2016. Výsledky sú zaujímavé z navýšenia výnosu po aplikácii Florone 0,4 l/ha vo výške 20 cm repky. V roku 2015 bol rozdiel voči neošetrenej kontrole 0,49 t/ha čo je pri cene repného semena + 4900 CZK/ha po odpočítaní nákladov bez zliav Florone 400 CZK/ha + aplikácie 200 CZK/ha to je 4300 CZK ha čistého. V roku 2016 bol rozdiel 0,13 t/ha po odpočítaní nákladov na Florone a aplikácii je zisk 700 CZK/ha.

Jarná regulácia repky a vplyv listového hnojiva Florone s regulačným účinkom.

Výška repky 20 cmVýnos 2014/2015 t/haVýnos 2015/2016 t/ha
Florone 0,4 l/ha5,844,70
Kontrola5,354,53

Záver

Listové hnojivo s regulačným účinkom Florone ponúka integrovanú možnosť regulácie porastov s priaznivou ekonomikou. Vplyv na kvalitu sladovníckeho jačmeňa je z jednoročných výsledkov a bude ďalej overovaný v pokusoch.