Novinky

Laboratórne skúmanie vzoriek rastlín prinieslo prekvapivé výsledky

Zdieľať článok

V minulom roku naša spoločnosť BELBA PLUS organizovala workshop/ konferenciu v spolupráci s riaditeľom výskumu a vývoja Andrzejom Brachaczekom (Innvigo Sp. z o. o.). Návštevníci mali možnosť priniesť vzorky rastlín zo svojho poľa na preskúmanie pod mikroskopom. Zistili tak dôležité informácie o kondícií svojich plodín. Niektoré vzorky však potrebovali o niečo presnejšiu indikáciu – mikrobiologické skúmanie v laboratóriu, čo nás podnietilo k ďalšej aktivite.

Ing. Michaela Baštáková, Ing. Sofia Lackovičová, BELBA PLUS s.r.o.

Už minulú jeseň sme pri prehliadke polí zaznamenali prítomnosť fómovej hniloby na územiach od východného Slovenska až po západné. Čo bolo neskôr potvrdené na prítomných vzorkách počas našej konferencie. Situácia sa javila závažne, preto sme tento rok z polí naprieč Slovenskom odobrali 40 vzoriek rastlín obilnín a repky a zaslali ich do laboratória na mikrobiologické skúmanie A. Brachaczekovi do Poľska (Innvigo Sp. z o. o.). Cieľom bolo zistiť prítomnosť patogénov a tak stanoviť cielené ošetrenie porastu obilnín.

Samotná diagnostika prebiehala až po povrchovej dezinfekcií rastlín a prenesení do petriho misiek. Pozostávala zo 4 variant, pričom 1 z nich bola kontrola – neošetrená petriho miska. Kontrolné vzorky takmer vo väčšine prípadov preukázali prítomnosť rôznych patogénov a bakteriálnych infekcií.

Aké výsledky priniesla diagnostika? Patogény, ktoré sa nachádzajú v rastlinách nie sú viditeľné voľným okom. Spôsobom presnej indikácie – laboratórnym skúmaním, vieme zaužívané postupy ošetrenia zefektívniť a zvýšiť tak úrodový potenciál plodín. Dokážeme našim zákazníkom priniesť riešenia „šité na mieru“.

Do budúcna plánujeme pokračovať s podrobným laboratórnym mikrobiologickým skúmaním plodín. Poskytneme tak konkrétnemu zákazníkovi konkrétne riešenie. V prípade Vášho záujmu neváhajte kontaktovať náš obchodný tím. (www.belbaplus.sk)