Novinky

Komplexné ošetrenie pre porasty kukurice

Zdieľať článok

Pre úspešný štart rastu kultúrnej plodiny je odstránenie akýchkoľvek konkurenčných vplyvov. Základným konkurentom pri vzchádzaní a počiatočnom raste kukurice sú buriny najmä jednoročné trávy. Správnou voľbou herbicídnej ochrany a termínu aplikácie dokážeme eliminovať tohto konkurenta na minimálnu mieru a zabezpečiť rýchly štart kultúrnej plodiny.

Ing. Peter Belan, Ing. Sofia Lackovičová, BELBA PLUS, s.r.o.

Z hľadiska termínu herbicídnej ochrany hovoríme o pre-emergentnej, e-post a post-emergentnej ochrany kukurice. Z nášho portfólia pre pre-emergentné herbicídne ošetrenie ponúkame prípravok STARSHIP, s účinnou látkou mesotrione. Mesotrione je prijímaný listami, hypokotylom a koreňmi a následne translokovaný xylémom aj floémom do celej rastliny. Prípravok STARSHIP vykazuje dostatočnú účinnosť na buriny ako mrlík biely, horčiak obyčajný, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, ambrózia palinolistá, ježatka kuria, moháre a ďalšie. Pre dlhodobejší pôdny účinok odporúčame pridať pôdne zmáčadlo VIGO. 

Účinnosť pre-emergentných aplikácií je závislá na dostatočných zrážkach. Preto sa v poslednom období javia e-post aplikácie efektívnejšie z hľadiska istoty účinku i ekonomickej úspory. Našim hlavných odporúčaním pre e-post aplikáciu sú balíčky HENIK STAR

 AR a RINCON STAR s kombináciou účinných látok (mesotrione + nicosulfuron, resp. rimsulfuron), ktoré kontrolujú dvojklíčnolistové buriny i jednoročné trávy. I pre tieto aplikácie odporúčame pôdne zmáčadlo VIGO, pre dlhodobejší reziduálny efekt. 

Klasické post- emergentné ošetrenia sa vykonávajú od fázy 4. listu kukurice avšak, dôležitým faktorom časovania aplikácie je rastová fáza buriny. Pre tento účel je možné použiť kombináciu prípravkov STARSHIP, HENIK EXTRA 040 OD, RINCON 25 SG a OCEAL v závislosti na burinnom spektre nachádzajúcim sa na konkrétnom stanovišti. Pre tieto aplikácie odporúčame pridávať zmáčadlo ADJUVIN alebo ASYSTEN +. Na opravné ošetrenia pri výskyte ježatky alebo iných jednoročných tráv odporúčame aplikáciu HENIK EXTRA 040 OD alebo RINCON 25 SG spoločne so zmáčadlom. Pri výskyte ťažšie ničiteľných burín ako pichliač roľný, láskavce a pod. odporúčame aplikáciu prípravku OCEAL. Spoločný TMix umožňuje ekonomické šetrenie nákladov.

Spolu s herbicídnym ošetrením je pri pestovaní kukurice dôležitý príjem živín, aby mali rastliny dostatočnú silu pre rast. Kukurica je náročná najmä na príjem zinku, ktorý pozitívne vplýva  na tvorbu generatívnych orgánov a deficit tohto prvku dokážeme pokryť prípravkom FITOBELLA Zn (100) s obsahom zinku (Zn) vo forme EDDHSA chelátu.  Pri počiatočnom raste kukurice je dôležité dodať rastlinám fosfor pre rozvoj koreňovej sústavy. Z nášho portfólia odporúčame 2 prípravky a to: FITOBELLA N-P-Mg, ktorý je doplnený o horčík (Mg), ktorý má pozitívny vplyv na fotosyntézu rastliny, alebo OPTI KUKURICA s obsahom makro, mezo i mikroprvkov. V praxi sa nám osvedčilo doplnenie listovej výživy o prípravok AMINOCAT 30 s obsahom voľných aminokyselín rastlinného pôvodu. AMINOCAT 30 je prípravok, ktorý ovplyvňuje dôležité fyziologické procesy v rastlinách s pozitívnym vplyvom na celkovú kondíciu porastu s predpokladom ľahšieho prekonávania stresových faktorov ako je chlad, sucho a pod. 

Zvýšenie využiteľnosti aplikovaného dusíka do porastov sa dosiahne pridaním inhibítorov ureázy alebo nitrifikácie. UREAFIN NBPT ako inhibítor ureázy odporúčame pre aplikáciu s vysoko koncentrovanými kvapalnými hnojivami, ktoré zabraňujú rýchlej premene dusíka na čpavok. V prípade aplikácie DAM do pôdy odporúčame pridať prípravok NITRIFIN DMPP ako inhibítoru nitrifikácie, ktorý predlžuje využiteľnosť dusíka v pôde.

Veríme, že vám tento článok priniesol užitočné poznatky a pri pestovaní kukurice vás nič nezaskočí. Pre viac informácií kontaktujte našu agronomickú službu. Kontakty a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.belbaplus.sk.