Novinky

Jarné aplikácie v pšenici ozimnej

Zdieľať článok

Ing. Peter Belan, Ing. Sofia Lackovičová, BELBA PLUS, s.r.o.

Kondícia a rastové fáza porastov ozimnej pšenice na jar je faktorom, ktorý určuje nevyhnutnosť zásahov pre regeneráciu, štart plodín. Odlišné zásahy sa vykonávajú pri porastoch s dostatočným počtom jedincov a odnoží ako pri porastoch z neskorej sejby. Samotným aplikáciám by mala predchádzať dôkladná prehliadka a inventarizácia jednotlivých porastov.

Základom pre všetky typy porastov by mala byť skorá aplikácia listových hnojív na báze fosforu z dôvodu, že tento prvok sa začína z pôdy prijímať až pri vyšších teplotách. Fosfor je zodpovedný za štartovanie koreňového aparátu a teda celkového príjmu živín z pôdy. Prvou voľbou je RAYKAT START s obsahom NPK, voľných aminokyselín rastlinného pôvodu, polysacharidov a cytokinínov, ktorý dodáva rastlinám potrebnú energiu na rýchly štart a regeneráciu po zime. Vhodnou alternatívou je FITOBELLBA N-P- Mg (4-35-10), ktorý okrem fosforu (P) obsahuje i horčík (Mg), ktorý je základom pre fotosyntézu rastlín.

Na začiatku steblovania v čase rýchleho pribúdania hmoty je potrebné zabezpečiť dostatočnú pevnosť bunkových stien dodaním mikroprvkov ako je meď (Cu). FITOBELLA N-Cu-S (20-8-11,5) okrem iného obsahuje meď v rýchlo prístupnej forme chelátu EDDHSA. V tomto období je vhodné použiť i prípravok REOX 7-21-0 s vysokým obsahom fulvokyselín, ktoré sú zodpovedné za prenos jednotlivých živín na miesto spotreby.

V prípade že hľadáte komplexné riešenie dodávky živín cez list, ponúkame hnojivo OPTI OBILNINY s obsahom NPK, síry (S), horčíka (Mg) a mikroprvkov.

Vhodnosť aplikácie síry ako prvku, ktorý pozitívne vplýva na využiteľnosť dusíkatého hnojenia sa v tomto roku javí viac ako efektívne. Dodanie síry do porastov by malo prísť po každom dusíkatom hnojení. Už niekoľko rokov sa nám osvedčuje spoločná aplikácia prípravku THIOFIX SULF – ľahko prijateľná forma síry s posledným fungicídom pre dosiahnutie vyšších kvalitatívnych parametrov zrna.

Pre komplexnú fungicídnu ochranu porastov odporúčame fungidícne prípravky s obsahom účinných látok tebuconazole, azoxystrobin a prochloraz. Ponúkame ich pod obchodnými názvami BUKAT 500 SC, NORIOSVIRTA 500 EC.

SUPERSSEL predstavuje efektívne a tiež cenovo výhodné riešenie proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín na jar. V prípade výskytu metličky obyčajnej alebo ovsa hluchého siahnite po prípravku FENNOXIN 110 EC s účinnou látkou fenoxaprop p-ethyl.

Niektoré cenovo výhodné riešenia sú v našom portfóliu doplnené o insekticídy, ktoré je vhodné použiť pri výskyte škodcov v pšenici ako larvy kohútika, vošky v klasoch a pod. si efektívne poradia prípravky DELMETROS 100 SCSWEEP.

To pravé riešenie pre vaše pole vám dokáže nájsť náš agronomický servis, ktorý disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poľnohospodárstva. Neváhajte nás kontaktovať na stránke www.belbaplus.sk.