Novinky

Inhibítory – zvýšenie využiteľnosti dusíkatého hnojiva

Zdieľať článok

Od začiatku minulého roka môžeme pozorovať výraznejšie zvyšovanie cenovej hladiny v poľnohospodárstve, za základné komodity. To mohla byť dobrá správa pre farmárov, ak by nezačali rásť aj ceny vstupov. Rastúce ceny zemného plynu negatívne ovplyvnili rast cien dusíkatých hnojív, nie len na Slovensku, ale po celom svete.

Ing. Sofia Lackovičová, BELBA PLUS, s.r.o.

Poľnohospodári musia dobre zvážiť využitie dusíkatých hnojív, pretože sa ponuka na trhu znižuje, čo má za následok rast cien. Výrobcovia hnojív, nie sú ochotní platiť súčasné vysoké ceny vstupov, preto redukujú produkciu. Nedostatok dusíkatých hnojív na trhu, môže spôsobiť celosvetové zníženie produkcie v poľnohospodárstve.

Cieľom tohto článku je poskytnutie informácií o maximálnom využití dusíka dodávaného hnojením. Dusík sa dodáva vo forme nitrátovej (NO3 – ), amónnej (NH4 + ), močovinovej (NH2). Každá z foriem má špecifické vlastnosti ktoré sa prejavujú vplyvom na pôdne prostredie, rýchlosťou dostupnosti pre rastliny, alebo vplyvom na rozklad pozberových zvyškov. Vzhľadom k cene hnojív ktorá je niekoľkonásobne vyššia, by malo byť cieľom každého farmára využiť zaplatený dusík v čo najväčšej miere.

Rastliny dokážu prijímať každú z uvedených foriem minerálnych dusíkatých hnojív. Po aplikácií, nastávajú procesy premeny foriem dusíka a dôležité pre farmára je, kde tieto premeny prebiehajú, aby rastliny mohli využívať dusík efektívne. Pod povrchom môže dôjsť k ťažšiemu prieniku cez koreňovú sústavu a úniku (NH4 + ) .Na povrchu je dôležité zabrániť hromadeniu amoniaku alebo povrchovému odplavovaniu (NH4 + ). Spomínané procesy dokážu ovplyvniť inhibítory ureázy a inhibítory nitrifikácie.

Inhibítory ureázy veľmi dobre spolupracujú s močovinou. Aplikáciou prípravku UREAFIN NBPT z nášho portfólia, spoločne s dusíkatými hnojivami sa zvyšuje využiteľnosť dusíka o 10- 15%. Hlavnou úlohou prípravku, je zabrániť aktivite enzýmu ureáza a tým spomaliť rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu.

Inhibítory ureázy sú určené predovšetkým pre použitie s koncentrovanými kvapalnými hnojivami typu DAM a SAM, SADAM, resp. k vodným roztokom močoviny, ku ktorým sa pridá tesne pred aplikáciou. Zmes s hnojivami typu DAM, SAM atď. môže byť bez ovplyvnenia účinnosti prípravku použitá do 7 dní po pridaní prípravku. V prípade obsahu fosforu v koncentrovanom kvapalnom hnojive spotrebujte zmes do 1 dňa po namiešaní. UREAFIN NBPT okrem aplikácie s kvapalnými hnojivami môže byť použitý k rovnomernému naneseniu na povrch granúl pevných hnojív s obsahom amidického dusíku bez následného zapravenia do pôdy. Ďalšou možnosťou aplikácie prípravku UREAFIN NBPT je na rozmetanú granulovanú močovinu. Najlepšia je aplikácia je dosiahnutá bezprostrednou aplikáciou po rozmetaní močoviny.

Pri inhibítoroch nitrifikácie je dôležité zaoranie alebo zapravenie do pôdy. Amónny dusík z organických a minerálnych hnojív sa v pôde rýchlo premieňa na dusičnany v závislosti od teploty, vlhkosti a stavu pôdy. Aplikáciou prípravku NITRIFIN® DMPP z nášho portfólia, sa tento proces výrazne spomalí, až na 10 týždňov. Rastlina má tak viac času na využitie dusíka v amónnej forme a dodávky dusíku tak môžu byť kontinuálne spojené. Súvisí to so znížením aktivity baktérie Nitrosomas v pôde, ktorá mení amónny ión na dusitan (NO2), ktorý je ďalej transformovaný na dusičnan (NO3) baktériami rodu Nitrobacter a Nitrosolobus. Okrem oddialenia premeny z amónneho dusíka na dusičnany sa vyhneme nežiaducemu účinku dusičnanov v rastlinách používaných k výžive zvierat a ľudí. Obmedzuje tým straty vyplavením a denitrifikáciou. Je preukázané, že prípravok bol efektívny aj v prípade silných zrážok, ktoré sú spojené s rizikom vyplavovania dusičnanov.

NITRIFIN® DMPP možno používať so všetkými živočíšnymi, organickými i minerálnymi hnojivami, ktorá obsahujú vysoký podiel amónneho dusíku alebo v nich dochádza k rýchlej mineralizácii dusíku (napríklad hnojovica a močovka, organické zvyšky z bioplynových staníc, DAM, SAM, SADAM, a pod.). Správnym postupom je zapraviť hnojivo spolu s inhibítorom priamo do pôdy – najlepšie ihneď po aplikácii. To znamená vmiešať NITRIFIN DMPP® k hnojivu v cisterne. V súčasnej dobe je toto možné buď tzv. by-pass technológiu, ktorou disponujú novšie moderné cisternové prívesy, alebo jednoducho iba naliať odmerané množstvo pred plnením hnojiva do sacej hadice cisterny.

Používanie inhibítorov pri dusíkatých hnojivách zvyšuje ich využiteľnosť a zároveň chráni životné prostredie. Ekonomika aplikácie inhibítorov je v efektívnom využití čo najväčšieho množstva dodávaného dusíku v hnojivách.

Schéma inhibítory

Pre získanie podrobnejších informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov (www.belbaplus.sk). Prajeme úspešný pestovateľský rok.