Novinky

Ekonomika pestovania repky začína už na jeseň

Zdieľať článok

Repka ozimná patrí stále k hospodársky najvýznamnejším pestovaným plodinám i keď v priebehu posledných desiatich rokov jej výmery podliehajú výrazným výkyvom. Dôvody súvisia predovšetkým so zmenou klimatických podmienok.

Porast repka ozimnej ošetrenej Efector 360 CS a Metax 500 SC

Každá kultúrna plodina vrátane repky ozimnej potrebuje pre svoj rast a vývoj dostatok životného priestoru, prístup k živinám a v neposlednom rade vlahu. Najväčším konkurentom pre vzchádzajúcu repku sú súčasne rastúce buriny. Ideálnym riešením predchádzania vysokej konkurencie burín je aplikácia herbicídov, predovšetkým preemergentných.

V rámci herbicídnej ochrany ponúkame vo svojom portfóliu osvedčené herbicídne spojenie prípravkov METAX 500 SC a EFFECTOR 360 CS s obsahom účinných látok metazachlor a clomazone. Ich spoločná preemergentná aplikácia spoľahlivo pokrýva spektrum hospodársky významných burín v repke ako sú  lipkavec, rumanček kamilkový, mrlík biely, parumanček nevoňavý a ďalšie. V rámci preemergentného ošetrenia je nevyhnutná aplikácia prípravkov v spoločnom TMixe do 3 dní po sejbe. Oba prípravky sa vyznačujú dlhou reziduálnou účinnosťou i za podmienok, že samotná aplikácia bola vykonaná  v suchšom období. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné vykonať preemergentnú aplikáciu môžete siahnuť po samostatnej postemergentnej aplikácií prípravku METAX 500 SC (metazachlor) po vzídení repky.

S nástupom miernej klímy počas jesene sa morforegulácia repky stáva dôležitým ekonomickým vstupom, nakoľko sa vykonáva viackrát už počas jesene. Kombináciou fungicídov s prípravkami na prírodnej báze poprípade lacnými CCC prípravkami sa tieto vstupy stávajú ekonomickými.  FLORONE obsahujúci voľné aminokyseliny rastlinného pôvodu, cytokiníny a organický materiál doplnený o základné prvky N,P,K, B a Mo je práve prípravkom založený na prírodnej báze. Inhibuje vegetatívny rast repky a významne vplýva na rast a tvorbu koreňa a koreňového vlásnenia. V intenzívnych pestovateľských technológiách odporúčame doplniť aplikáciu o prípravok RETABELLA 750 SL (CCC).

V posledných rokoch bez možnosti insekticídneho morenia osiva repky sú výrazným problémom živočíšny škodcovia najmä skočky. Druhým rokom máme v našom portfóliu prípravok SWEEP s účinnou látkou cypermethrin 500 g/l. Prípravok sa aplikuje už pri prvom zistení poškodenia mladých rastlín repky. Výhodou prípravku je vysoká koncentrácia účinnej látky, nízke dávkovanie a široká registrácia bez obavy skladovej zásoby.

Základom jesenných ošetrení je i aplikácia prípravkov s obsahom bóru. Preto v našej ponuke nemôžu chýbať produkty s obsahom tohto prvku. Ideálnym prípravkom pre pokrytie deficitu je CROPVIT BMo, ktorý v 1 l okrem 150 g bóru obsahuje i 6 g molybdénu. Molybdén ako prvok nevyhnutný pre počiatočný vývoj rastlín s pozitívnym vplyvom na prezimovanie (zvyšuje zimu vzdornosť) by mal byť nevyhnutnou súčasťou jesenných aplikácií. Treba zdôrazniť, že dávky prípravkov s obsahom bóru by nemali jednorazovo presiahnuť 150 g B/ha. Lepšou alternatívou je nižšia dávka vo viacerých aplikáciách.

BOROHUMINE 100 je kombinácia bóru a humínových kyselín. Tento produkt je ideálnou alternatívou pre pokrytie deficitu bóru a stimuláciu tvorby koreňového vlásnenia. Okrem stimulácie majú humínové kyseliny pozitívny vplyv na rýchlosť príjmu a využitie živín v hnojive.  Pre dosiahnutie čo najväčšieho efektu aplikujte prípravok už v počiatočných rastových štádiách od 4. listu repky.

Pri pestovaní každej plodiny nielen repky je podstatná ekonomika. Preto i v tomto roku sme pripravili rad zvýhodnených balíčkov a zliav. Pre získanie podrobnejších informácií kontaktujte našu agronomickú službu. Prajeme úspešný pestovateľský rok.

Porast repky ozimnej ošetrenej Efector 360 CS a Metax 500 SC

Autor: ng. Peter Belan, BELBA PLUS, s.r.o.