Novinky

Efektívna ochrana ozimnej pšenice spoločnosťou INNVIGO

Zdieľať článok

Spoločnosť INNVIGO vstúpila na slovenský agrárny trh s vlastnými generickými prípravkami v roku 2016. Samotný predaj a technické poradenstvo prebieha cez slovenskú spoločnosť BELBA PLUS. V úvodnom roku počet prípravkov nepresiahol číslo desať avšak do tretieho roku vstupujeme s podstatne širším portfóliom, ktoré v tejto chvíli činí 15 prípravkov na ochranu rastlín. Vo výraznej prevahe je ponuka pre ošetrenie hustosiatych obilnín.

Z burinného spektra slovenských polí a hlavne z požiadaviek farmárov sme pre rok 2018 zostavili herbicídny set zameraný na komplexnú herbicídnu ochranu ozimnej pšenice proti širokému spektru burín. Herbicídny set bude predávaný pod obchodným označením TYTAN TRIO pozostávajúci zo 4 účinných látok a 3 prípravkov – TYTAN 75 SG, HERBISTAR 200 EC a FENOXINN 110 EC. Herbicídny set sa vyznačuje vysokou variabilitou termínu, spoločnej i sekvenčnej aplikácie a nastavenia dávky jednotlivých účinných látok na základe burinného spektra. Dôraz pri zostavovaní setu bol kladený najmä na širokú účinnosť proti väčšine dvojklíčnolistových burín (spodného poschodia, lipkavca, výdrv repky a ďal.) ale i trávovitých burín ako je metlička obyčajná a ovos hluchý. Zásluhu na tom má prípravok FENOXINN 110 EC registrovaný na konci minulého roku s obsahom účinnej látky fenoxaprop-p-ethyl. Výraznou výhodou herbicídneho setu je i účinná látka thifensulfuron-methyl, TYTAN 75 SG, ktorá ešte nebola registrovaná pre aplikáciu v obilninách. Táto účinná látka nevykazuje žiadnu rezistenciu voči burinám a kontroluje i ťažko ničiteľné buriny spodného poschodia ako sú veroniky. Vzájomný synergizmus všetkých účinných látok vytvára neprekonateľnú herbicídnu ochranu pre Vaše polia. 

Neoddeliteľnou súčasťou pestovania ozimnej pšenice je výskyt lariev kohútika pestrého a modrého. Požerom vrstiev buniek najmä na vlajkovom liste výrazne znižujú veľkosť listovej zelenej plochy potrebnej pre fotosyntézu. Jednoduchým a lacným riešením je aplikácia pyretroidných prípravkov v čase výskytu. Spoločnosť INNVIGO má vo svojom portfóliu prípravok DelCaps 050 CS s obsahom účinnej látky deltamethrin, ktorý kontroluje výskyt tohto škodcu. 

Z fungicídneho portfólia je potrebné spomenúť účinnú látku propiconazole, ktorá je obsiahnutá vo viacerých prípravkoch iných pesticídnych spoločností. WETO 250 EC je obchodný názov pre prípravok spoločnosti INNVIGO. Vyznačuje sa veľmi dobrou účinnosťou proti širokému spektru listových škvrnitostí. Pre dosiahnutie účinnosti proti viacerým druhom chorôb je vhodné prípravok WETO 250 EC kombinovať s inými účinnými látkami zo skupiny azolov alebo strobilurínov. Z tohto dôvodu spoločnosť BELBA PLUS pre rok 2018 pripravila fungicídny set pod obchodným názvom WETO TOP s účinnými látkami propiconazole a thiophanate-methyl. Ide o spojenie dvoch účinných látok s rôznym mechanizmom účinku so širokým spektrom najmä pre použitie v prvých aplikačných sledoch. 

KOREKT 510 SL je regulátor rastu určený proti poliehaniu obilnín s obsahom účinnej látky ethephon. Pozícia prípravku je hlavne v neskorších vývojových štádiách až tesne pred vyklasením. V systéme regulácie obilnín tento prípravok odporúčame v kombinácií s FLORONE – prírodným prípravkom na báze cytokinínov, aminokyselín. V spoločnej aplikácií sa znižuje samotná dávka prípravku KOREKT 510 SL na úroveň 0,4 l/ha s pridaním FLORONE 0,4 l/ha. Znížením dávky ethephonu sa znižuje i riziko negatívneho prejavu na samotnej obilnine. Výhodou FLORONE je možná samostatná aplikácia v neskorých rastových fázach (vyklasený porast) bez negatívneho vplyvu na úrodu. 

Spoločnosť INNVIGO je na začiatku svojej cesty a ako som spomínal začína iba svoju 3. sezónu. Svojou ponukou sa zatiaľ nemôže porovnávať so spoločnosťami, ktoré sú etablované na slovenskom trhu už niekoľko desiatok rokovu, avšak cieľom je prinášať každým rokom nové prípravky a tým pádom i nové možnosti v ochrane rastlín. Hlavnou úlohou spoločnosti INNVIGO je prinášať fungujúce odporúčania za priaznivé cenové náklady.