Novinky

Cielené jarné ošetrenia na koreňovú sústavu repky ozimnej

Zdieľať článok

Koreňový systém je jedným z kľúčových faktorov pri dosahovaní vysokej produktivity repky ozimnej. Vzhľadom na jeho dôležitosť je nevyhnutné zamerať sa na podporu jeho zdravého vývinu a zabezpečenie podmienok pre optimálne fungovanie. Jedným spôsobom ako to dosiahnuť je prostredníctvom vhodne zvolených jarných ošetrení zameraných špecificky na koreňový systém, výsledkom čoho je vyššia kvalita plodín a vyššia úroda.

Koreňový systém je jedným z kľúčových faktorov pri dosahovaní vysokej produktivity repky ozimnej. Vzhľadom na jeho dôležitosť je nevyhnutné zamerať sa na podporu jeho zdravého vývinu a zabezpečenie podmienok pre optimálne fungovanie. Jedným spôsobom ako to dosiahnuť je prostredníctvom vhodne zvolených jarných ošetrení zameraných špecificky na koreňový systém, výsledkom čoho je vyššia kvalita plodín a vyššia úroda.

Z našich skúseností, ako prvý krok skoro na jar, odporúčame listovú aplikáciu hnojív s obsahom fosforu. V tomto období je fosfor, obsiahnutý v pôde, pre rastliny ťažko prístupný z dôvodu nízkych teplôt pôdy. Je preto nevyhnutné pre správny vývoj, rast a naštartovanie koreňovej sústavy dodať tento prvok listovou aplikáciou. Dostatočné množstvo fosforu dosiahneme kombináciou prípravkou FITOBELLA N-P-Mg a RAYKAT START. Navyše prípravok RAYKAT START obsahuje voľné aminokyseliny rastlinného pôvodu zodpovedné za energetický štart, polysacharidy pre dodanie energie a cytokiníny pre potlačenie apikálnej dominancie s podporou rozkonárenia a počtu kvetov. Odporúčané dávkovanie prípravkov je FITOBELLA N-P-Mg 1,5-2,0 l/ha + RAYKAT START 0,5 l/ha.

Pozitívny vplyv na dĺžku a vlásnenie koreňa repky vykazuje i účinná látka mepiquat chloride, obsiahnutá v našej novinke pre rok 2023 pod obchodným názvom REGULATO 300 SL. Prípravok REGULATO 300 SL patrí medzi regulátory rastu s aplikačným oknom začiatkom predlžovacieho rastu s pozitívnym vplyvom na modelovanie porastu, ale i na koreň ako je možné vidieť na obr. č. 1. REGULATO 300 SL potláča produkciu giberelínov a tým brzdí rast rastliny. Účinná látka mepiquat má systémový účinok a pozitívny vplyv na vývoj koreňovej sústavy rastlín. Prípravok aplikujeme vo fáze začiatku predlžovania stonky (BBCH 30) do fázy predlžovania 5. internódia (BBCH 35), v dávke 0,6 – 0,7 l/ha.

V jarnom období môžeme pozorovať rôzne poškodenia koreňa spôsobené jednak patogénmi, ktoré prerastajú cez list do koreňového krčka alebo škodcami. Tieto poškodenia sú často vstupnou bránou pre infekcie rôznych patogénov. Zabrániť ďalšiemu šíreniu je možné použitím fungicídneho prípravku s vysokou schopnosťou pohybu v cievnych zväzkoch. Z nášho portfólia odporúčame skorú aplikáciu prípravku NORIOS v dávke 1,0 l/ha.

V súčasnosti, čoraz viac farmárov hľadá spôsoby, ako zlepšiť využiteľnosť dodávaných živín, rast rastlín, potenciál úrody  a kvalitu pôdy. Biostimulanty s obsahom prírodných humínových látok sú jedným z riešení. Humínové látky, ktoré sa nachádzajú v organických materiáloch po ich aplikácií do pôdy alebo foliárnou aplikáciou zlepšujú dostupnosť živín,  zvyšujú obsah organickej hmoty a tým vytvárajú lepšie podmienky pre rast a vývoj rastlín.

Preto sme sa rozhodli do nášho portfólia zaradiť produkt HS-300 BIO, s bohatým obsahom humínových látok. Výroba tohto produktu spočíva v čisto prírodnom procese a preto si zachováva pôvodnú organickú hmotu, enzýmy a aminokyseliny. Použitie HS-300 BIO:

  • Zvyšuje kvantitu a kvalitu úrody prostredníctvom plného využitia potenciálnych živín v pôde,
  • Zvyšuje produkciu biomasy a stimuluje sekvestráciu CO2 v pôde,
  • Redukuje stresové elementy,
  • Ovplyvňuje dĺžku koreňového systému,
  • Posilňuje imunitný systém rastlín,
  • Chráni a kontroluje choroby koreňa.

Ďalšou výhodou je vysoká technická a chemická kompatibilita s tekutými hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín.

Všetky tieto kroky spoločne prispievajú k zlepšeniu koreňovej sústavy repky ozimnej a zabezpečia jej lepší výnos. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov je dôležitá ich správna aplikácia, preto neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov. (www.belbaplus.sk)