Novinky

Aplikácie pre úspešné pestovanie kukurice

Zdieľať článok

Mnohí z nás by na minulý rok najradšej zabudli z dôvodu výnimočného obdobia sucha v podstate na celom území Slovenska, ktoré výrazne ovplyvnilo úrody kukurice. Veríme, že podobný scenár sa v tomto roku nezopakuje a pestovanie kukurice bude i naďalej ekonomicky výhodné. Preto by sme Vám radi ukázali možnosti ošetrenia kukurice v rôznych rastových fázach s pozitívnym vplyvom na výšku úrody.

Základom predpokladu dostatočnej úrody je porast bez konkurenčných burín a to najmä trávovitých. Preto sa v úvode zameriame na systém a novinky v našom portfóliu pre tento typ ošetrenia. Pre PRE-emergetné ošetrenie z našej ponuky vyberáme prípravok STARSHIP, s obsahom účinnej látky mesotrione (100 g/l). Účinná látka mesotrione je prijímaná listami, hypokotylom a koreňmi a následne translokovaná xylémom aj floémom do celej rastliny. Dôležitým faktorom prednosti preemergetnej aplikácie prípravku Starship je reziduálna účinnosť s dlhším účinkom, čo umožňuje rast kultúrnej plodiny bez vzchádzajúcich konkurenčných burín. Aplikáciu je potrebné vykonať do 3 dní po sejbe.  Pre dlhodobejší pôdny účinok odporúčame pridať pôdne zmáčadlo VIGO.

POST-emergentné herbicídne ošetrenia, ktoré sa zvyčajne vykonávajú vo fáze 2. až 6. listu kukurice poskytujú širšie aplikačné okno a väčšiu istotu účinku, najmä pri suchšom priebehu počasia. Z našich skúsenosti pre skoršie vývojové fázy kukurice odporúčame použitie riešení HENIK STAR (nicosulfuron 40 g/l + mesotrione 100 g/l) alebo RINCON STAR (rimsulfuron 250 g/kg + mesotrione 100 g/l)  na kontrolu dvojklíčnolistých burín, jednoročných tráv ako ježatka kuria noha. Nakoľko tieto riešenia obsahujú prípravok STARSHIP s účinnou látkou mesotrione,  odporúčame pridať pôdne zmáčadlo VIGO, pre dlhodobejší pôdny reziduálny efekt.

Našimi novinkami v rámci POST-emergentného ošetrenia kukuríc sú prípravky STAPLER TIFF 040 OD. Účinná látka 2,4 – D v prípravku STAPLER pôsobí ako rastový herbicíd a odporúčame aplikáciu v skorých rastových štádiách kukurice proti ťažšie ničiteľným dvojklíčnolistovým burinám ako pichliač roľný, ambrózia a pod. Prvé príznaky účinku prípravku STAPLER sa prejavia už do  12-24 hodín po ošetrení. Prípravok STAPLER je vhodným TMix partnerom pre väčšinu herbicídnych prípravkov.

Olejová formulácia prípravku TIFF 040 OD zvyšuje účinnosť prípravku a preto nie je potrebné pridávať zmáčadlo. Účinná látka thifensulfuron-methyl 40 g/l sa zaraďuje k inhibítorom ALS, aplikácia okamžite zastavuje rast burín s následným odumretím v priebehu 7-21 dní. Prípraok TIFF 040 OD pokrýva široké spektrum dvojklíčnolistových burín, preto je vhodným TMix partnerom pre prípravky proti trávovitým burinám. Aplikačné okno volíme podľa rastovej fázy burín, aplikácia je možná od 2. do 6. listu kukurice.

Významným faktorom pre dosiahnutie požadovanej úrody je eliminácia stresu a výživových deficitov. Z hľadiska listovej výživy je potrebné sa zamerať najmä na listovú aplikáciu hnojív s obsahom Zn a P. Zinok pozitívne vplýva na zvýšenie energie rastu stebiel, zvýšenie syntézy nukleových kyselín, cukrov a chlorofylu. Rastliny s nedostatkom zinku, majú často menšie listy. Zinok tiež zintenzívňuje príjem N, P a K. FITOBELLA Zn (100) je listové hnojivo s obsahom chelatovaného zinku v podobe EDDHSA chelatizačného činidla. Táto forma sa vyznačuje rýchlym príjmom a teda rýchlou korekciou nedostatku zinku v rastline. Odporúčaná dávka je 1,0 l/ha. ZINCOSOL je listové hnojivo s obsahom zinku v komplexe s lignosulfonátom, organickou zložkou, ktorá zaisťuje rýchly prienik prvku do rastliny. Hnojivo sa vyznačuje veľmi dobrou kompatibilitou s väčšinou prípravkov.  Listová aplikácia fosforu (P) je dôležitá v počiatočných rastových štádiách kukurice z dôvodu silnej podpory rozvoja a štartovania koreňovej sústavy. Pre aplikáciu odporúčame prípravky FITOBELLA N-P-Mg alebo FOSFORIL, ktoré okrem fosforu obsahujú horčík, prvok s pozitívnym vplyvom na fotosyntézu rastlín. Pre komplexné riešenie dodávky makro, mezo i mikro prvkov ponúkame riešenie v podobe listového hnojiva OPTI KUKURICA v dávke 3-4 kg/ha.

V prvom roku uvádzame na trh prípravky s obsahom humínových a fulvokyselín v podobe prípravkov Liqhumus 18, HS-300 BIOFulvagra 25. Tieto prípravky pozitívne vplývajú na rast koreňovej sústavy a pozitívne ovplyvňujú príjem a penetráciu živín do rastliny.

Pre elimináciu stresu, ktorý  spôsobujú rôzne faktory ako je spomínané sucho odporúčame preventívnu aplikáciu  prípravku AMINOCAT 30 s obsahom 30% aminokyselín v dávke 0,2-0,3 l/ha. V praxi máme overené aplikácie prípravku Aminocat spoločne s listovou výživou s pozitívnym vplyvom na úrodu. Aminocat 30 okrem preventívnych aplikácií je výborným regenerátorom porastov po mechanickom poškodení porastu, mrazom a pod. V týchto prípadoch je potrebné dávku zvýšiť na 0,5 l/ha.

Veríme, že Vás náš článok svojimi informáciami zaujal a pri výbere ošetrenia zvážite naše odporúčania. Pre konkrétnejšie poradenstvo kontaktujte náš agro-poradenský tím. Kontakty nájdete na našej webstránke (www.belbaplus.sk). Prajeme veľa pestovateľských úspechov.

Ing. Sofia Lackovičová, Ing. Peter Belan, BELBA PLUS, s.r.o.