Zmáčadlá a pomocné látky

UREAFIN® NBPT

UREAFIN je pomocná látka, ktorá inhibuje aktivitu enzýmu ureáza a tým spomaľuje rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu.

Zloženie: NBPT (N-(n-butyl) triamid kyseliny thiofosforečnej) v % 25

Pôsobenie prípravku

UREAFIN NBPT (inhibítor ureázy ) je predovšetkým určený pre použitie s koncentrovanými kvapalnými hnojivami typu DAM a SAM, SADAM a pod. respektíve k vodným roztokom močoviny, ku ktorým sa pridáva tesne pred foliárnou aplikáciou.

Zmes s hnojivami typu DAM, SAM a pod., môže byť bez zníženia účinnosti použitá do 7 dní od pridania prípravku. Vprípade koncentrovaného hnojiva s obsahom fosforu je potrebné zmes vystriekať do 1 dňa po namiešaní. UREAFIN NBPT okrem aplikácie s kvapalnými hnojivami môže byť použitý k rovnomernému naneseniu na povrch granúl pevných hnojív s obsahom amidického dusíku bez následného zapravenia do pôdy. Odporúčané množstvo prípravku sa rovnomerne nanesie na povrch granúl tuhých hnojív obsahujúcich močovinový dusík a to najdlhšie 120 dní pred samotnou aplikáciou. Ďalšou možnosťou aplikácia prípravku UREAFIN NBPT je na rozmetanú granulovanú močovinu. Najvyššia účinnosť prípravku je dosiahnutá bezprostrednou aplikáciou po rozmetaní močoviny.

Aplikáciou prípravku ureaFin nbpt spoločne s n hnojivami sa zvyšuje využiteľnosť dusíka rastlinou v priemere o 10-15%.

Pokyny pre aplikáciu

Odmerané množstvo prípravku UREAFIN NBPT nalejte do postrekovača naplneného do 1/3 objemu. V prípade cisterien s čerpadlom sa prípravok UREAFIN NBPT napĺňa ako prvý. Pre najvyššiu účinnosť je potrebné zabezpečiť vhodné trysky aby sa zabezpečilo maximálne pokrytie.

Odporúčané dávkovanie

Ošetrované hnojivoDávkovanie
DAM 3901,0 - 2,0 l / m³
SAM0,8 - 1,2 l / m³
Močovina1,6 - 3 l / t
Roztoky močoviny1,6 - 3 l / m³