Zmáčadlá a pomocné látky

NITRIFIN® DMPP

Stabilizátor dusíku – inhibítor nitrifikácie – pre použitie s koncentrovanými kvapalnými (DAM, SAM, SADAM a pod.), s tekutými hospodárskymi hnojivami (hnojovica, močovka, hnojovka a pod.), s organickými zvyškami zbioplynových staníc alebo rovnomerným nanesením na povrch granúl pevných hnojív s vyšším obsahom amidického dusíku so zapravením do pôdy.

Zloženie: DMPP (3,4 – dimethylpyrazol fosfát) 18 % Fosforečnan rozpustný vo vode ako P2O5 6.6%

Pôsobenie prípravku

NITRIFIN® DMPP je stabilizátor dusíku, ktorý zvyšuje účinnosť dusíku v tekutých hospodárskych, organických a kvapalných minerálnych hnojivách.

NITRIFIN® DMPP spomaľuje mikrobiologickú premenu amónneho dusíku na dusík nitrátový a znižuje aktivity baktérie Nitrosomas v pôde, ktorá mení amónny ión na dusitan (NO2), ktorý je ďalej transformovaný na dusičnan (NO3) baktériami rodu Nitrobacter a Nitrosolobus. Zachovanie dusíku v amónnej forme nám zaistí vyššiu účinnosť dusíku. Okrem oddialenia premeny z amoniaku na dusičnany sa vyhneme nežiadúcemu účinku dusičnanu v rastlinách používaných k výžive zvierat a ľudí. Obmedzuje tým straty vyplavením a denitrifikáciou.

V závislosti na teplote, povahe pôdy a hodnote pH sa môže stabilný amónny dusík udržať v ornici 4 až 10 týždňov. Dodávky dusíku pre rastlinu tak môžu byť kontinuálne spojené.

Pokyny pre aplikáciu

NITRIFIN® DMPP možno používať so všetkými živočíšnymi, organickými i minerálnymi hnojivami, ktorá obsahujú vysoký podiel amónneho dusíku alebo v nich dochádza k rýchlej mineralizácii dusíku (napríklad hnojovica a močovka, organické zvyšky zbioplynových staníc, DAM, SAM, SADAM, apod.)

Amónny dusík z organických a minerálnych hnojív sa v pôde rýchlo premieňa na dusičnany v závislosti na teplote, vlhkosti a stavu pôdy. Aplikáciou prípravku NITRIFIN® DMPP sa tento proces výrazne spomalí. Vďaka tomu má rastlina po výrazne dlhšiu dobu k dispozícii N v amónnej forme, čo je pre ňu z fyziologického hľadiska výhodné. Použitím stabilizátoru NITRIFIN® DMPP dochádza k spomaleniu a premena dusičnanu amónneho na dusičnan môže byť až 10 týždňov. Výrazne zlepšuje vplyv hnojiva na rast rastlín. Amónna forma N sa na rozdiel od dusičnanov z pôdy nevyplavuje. Obzvlášť v prípade silných zrážok, ktoré sú spojené s rizikom vyplavovania dusičnanov, je účinok prípravku NITRIFIN® DMPP preukázaný.

Správnym postupom je zapraviť hnojivo spolu s inhibítorom priamo do pôdy – najlepšie ihneď po aplikácii. To znamená vmiešať NITRIFIN DMPP® k hnojivu v cisterne. V súčasnej dobe je toto možné buď tzv. by-pass technológiu, ktorou disponujú novšie moderné cisternové prívesy, alebo jednoducho iba naliať odmerané množstvo pred plnením hnojiva do sacej hadice cisterny – rozmiešať požadovanú dávku NITRIFIN DMPP® v 10 l vody a pred plnením nasať do cisterny. Takto dochádza k optimálnemu premiešaniu. Možnosťou je tiež naliať NITRIFIN DMPP® priamo do nádrží s organickými hnojivami avšak pod podmienkou, že celé množstvo bude aplikované do 2 týždňov. V prípade istoty zrážok po aplikácii (do 10 dní aspoň 12 mm) je možné aplikovať spolu s ďalšími prípravkami na ochranu rastlín.