Insekticídy

DELCAPS 050 CS

Insekticíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou s kontaktným a požerovým účinkom proti niektorým druhom škodcov v repke ozimnej a pšenici ozimnej.

Účinná látka: deltametrín 50 g/l (4,93%)

Balenie: 1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Účinná látka deltamethrin patrí do skupiny pyretroidov. Mechanizmus účinku deltamethrinu spočíva v blokovaní prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, tým že naruší fungovanie membrány nervových vlákien. Takto narušuje nervový systém škodcov, čo vedie k ich následnému úhynu.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×.

Prípravok je najvhodnejšie aplikovať pri teplotách do 20 °C. Pri vyšších teplotách prípravok aplikujte podvečer. Postrek vykonajte dôkladne tak, aby všetky časti rastlín boli pokryté postrekovou kvapalinou. Silný dážď do 6 hodín po ošetrení môže znížiť účinok prípravku.

Repka ozimná

Aplikujte ihneď po zistení výskytu škodlivého hmyzu, v rastovej fáze, keď sú kvetné pupene viditeľné („zelené puky“) a vyvýšené, do rastovej fázy, keď sú prvé petaly viditeľné, kvetné pupene stále ešte uzavreté („žltý puk“) (BBCH 51 – 59). Vyššiu   odporúčanú dávku aplikujte v prípade, keď bol zistený zvýšený výskyt škodcov.

Pšenica ozimná

Aplikujte v rastovej fáze od začiatku klasenia (špička klasu vyrastá z pošvy, 1. klások už viditeľný), do rastovej fázy konca klasenia (klas celkom vyrastený) (BBCH 51 – 59) s prihliadnutím na prah škodlivosti.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po aplikácii prípravku DE LCAPS 050 CS nie sú známe negatívne účinky na následné plodiny.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte v čase kvitnutia burín v chránenom poraste a na miestach, odkiaľ včely berú znášku. Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie (Vč3).

Prípravok je pre populácie Aphidius rhapalosiphi a Typhlodromus pyri s prijateľným rizikom.

UPOZORNENIE
Nebezpečný pre včely. Aplikujte len v bezletovom čase včiel vo večerných hodinách, a to najneskôr do 23. hodiny. Aplikujte na porast repky len do štádia BBCH 59. Ošetrovaný porast repky ani ošetrovaný porast pšenice nesmú obsahovať kvitnúce buriny.
Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd.

Návod na použitie

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
repka ozimnáblyskáčik repkový, krytonos štvorzubý0,08 l – 0,1 lAT
pšenica ozimnákohútiky0,1 lAT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.