Hnojivá a stimulátory

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. zastupuje na trhu českú spoločnosť CHEMAP AGRO s.r.o., ktorá prináša stimulátory pre poľnohospodársku prvovýrobu pod obchodnými názvami SANAGREEN, HERGIT, PLONTAR, FERTISILINN, MACORESCO a NAVU FORTE.

SANAGREEN

Zavedený stimulátor rastu a vývoja rastlín určený k cielenej podpore a vyrovnaniu produktívnych odnoží obilnín a k navýšeniu výnosu a kvality. Doporučujeme jeho použitie v rámci systému stimulácie u porastov morených prípravkom Plontar.

Účinné látky:
Kyselina 2–aminobenzoová
Kyselina 2–hydroxybenzoová

Balenie:
10 l PE bandasky

Zásady aplikácie:

Pre dosiahnutie optimálneho stimulačno-regulačného účinku je dôležité robiť aplikáciu v doporučenej rastovej fáze, kedy sú rastliny k prípravku najcitlivejšie alebo u nich prebiehajú razantné vývojové zmeny náročné na živiny, prípadne v dobe, kedy sú rastliny poškodené alebo oslabené. Sanagreen® môžeme kombinovať s prípravkami na ochranu rastlín alebo listovými hnojivami vrátane DAM. Vhodné sú najmä kombinácie so selektívnymi herbicídmi a fungicídmi, kedy sa naviac uplatnia vlastnosti prípravku pomáhajúce rastlinám ku zrýchlenej regenerácii po použití pesticídov. Prípravok je registrovaný i k použitiu ako štandardných prípravkov pre morenie osív. Zvyšuje intenzitu počiatočného vývoja rastlín v priebehu klíčenia a zakoreňovania.

Doporučené registrované aplikácie:

PlodinaDocielený efektTermín aplikácie
Jačmeň jarný
 • vyrovnanie odnoží
 • zníženie obsahu N látok
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: v priebehu odnožovania–stĺpkovania (DC 22–35)
 • T2: 7 až 10 dní pred kvitnutím (DC 37–45)
 • T3: po odkvete (DC 69–71)
Ozimné obilniny
 • posilnenie a vyrovnanie odnoží
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: v priebehu odnožovania–stĺpkovania (DC 24–35)
 • T2: 7 až 10 dní pred kvitnutím (DC 37–45)
 • T3: po odkvete (DC 69–71)
Zemiaky
 • pozitívny vplyv na velkosť hlúz
 • stimulácia výnosu a kvality
 • zvýšenie obsahu škrobu
 • T1: pri tvorbe pukov (DC 51–52)
 • T2: na konci kvitnutia (DC 65–69)

Ďalšie registrované aplikácie:

PlodinaDocielený efektTermín aplikácie
Cukrová repa
 • stimulácia výnosu a kvality
 • zvýšenie výtažnosti bieleho cukru
 • T1: vo fáze 6 listov do začiatku zapojenia porastu (DC 23–41)
 • T2: 4–8 týždňov po zapojení porastu (DC 48–49)
Repka olejná
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: v období predlžovacieho rastu (DC 30–35)
 • T2: vo fáze butonizácie, žltého pupeňa (DC 50–59)
 • T3: v dobe kvitnutia (DC 61–65)
Slnečnica
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: vo fáze 5–8 pravých listov (DC 15–25)
 • T2: priemer pupeňa od 5 cm do začiatku kvitnutia (DC 53–61)
Sója
 • zvýšenie nasadenia spodného struku
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: trojpočetný list na prvom až štvrtom kolienku (DC 29–33)
 • T2: kvetné pupene na každom internódiu – väcšina kvetov rozkvitnutých (DC 59–65)
Mak siaty
 • urýchlenie regenerácie po aplikácií herbicídu
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: vo fáze 5–7 pravých listov (DC 15–17)
 • T2: prvé korunné plátky viditeľné – 10% kvitne (DC 59–61)

Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri použití prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.

Ďalšie produkty