Hnojivá a stimulátory

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. zastupuje na trhu českú spoločnosť CHEMAP AGRO s.r.o., ktorá prináša stimulátory pre poľnohospodársku prvovýrobu pod obchodnými názvami SANAGREEN, HERGIT, REXAN, PLONTAR, FERTISILINN, MACORESCO a NAVU FORTE.

REXAN

REXAN® je pomocný rastlinný prípravok zvyšujúci kvalitu a výnosy semien repky, obilnín a ostatných plodín. Je riediteľný vodou.

REXAN® sa aplikuje v dávke 0,1 l/ha zriedený pri pozemnej aplikácií 200 až 400 l vody, pri leteckej aplikácií 40 až 100 l vody. Postrek možno kombinovať s listovými hnojivami, fungicídmi, insekticídmi a selektívnymi herbicídmi (po konzultácií s ich dodávateľmi).

Doporučené aplikácie

Repka olejná

T1: 4. list vyvinutý – predlžovací rast (DC14-36).
T2: v období butonizácie, fázy žltého pupeňa (DC 50-59).
T3: v dobe kvetu (DC 61-71).

Obilniny ozimné

T1: 3. list rozvinutý – steblovanie (DC 13-35).
T2: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37-45).
T3: po odkvete (DC69-71).

Jačmen jarný

T1: v priebehu odnožovania (DC 21-29).
T2: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37-45).
T3: po odkvete (DC 69-71).

Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri použití prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.

Ďalšie produkty