PLONTAR

Stimulátor rastu a vývoja rastlín určený k zaisteniu rýchlejšieho a istejšieho vývoja rastlín v začiatočných vývojových fázach s formuláciou vyhovujúcou k použitiu ako súčasť moriacej kvapaliny. Pri obilninách doporučujeme následnú aplikáciu prípravku Sanagreen.

Účinné látky:
Kyselina 2–aminobenzoová
Kyselina 2–hydroxybenzoová

Balenie:
10 l PE bandasky

Dávkovanie a miešateľnosť

Prípravok možno v doporučenej dávke pridať k bežnému moridlu a nahradiť tak časť vody pri príprave moriacej kvapaliny podla návodu k použitiu zvoleného moridla.

Zásady aplikácie

PLONTAR môžeme aplikovať v TM zmesi s moridlami (kompatibilitu TM zmesi je vhodné odskúšať s dosatočnym predstihom na malej vzorke). Objem vody moriacej zmesi znížime o množstvo pridaného prípravku. PLONTAR zvyšuje intenzitu počiatočného vývoja rastlín v priebehu klíčenia a zakoreňovania.

Charakteristika

Jedná sa o veľmi účelné a lacné ošetrenie spoločne s „klasickým“ moridlom, prípadne o následné premorenie už namoreného osiva. Zvyšuje intenzitu počiatočného vývoja rastlín v priebehu klíčenia a nárast hmotnosti koreňového systému. Morenie auxínovými prípravkami môžeme považovať za základ silného a vyrovnaného porastu s potenciálom pre zvýšenie kvality produkcie i samotného výnosu.

Registrované aplikácie

PlodinaDávka (l/t)Docielený efekt
Jačmeň jarný1,5
  • rovnomerné a urýchlené vzchádzanie
  • zvýšenie intenzity rastu koreňovej hmoty
  • posilnenie nadzemnej časti rastlín
  • zvýšenie príjmu živín
  • zvýšenie odolnosti voči stresom
  • zvýšenie tolerancie k menej kvalitnej predsejbovej príprave, sejbe a nižším výsevkom
Ozimné obilniny1,5
Repka olejná15,0
Mak siaty30,0
Kukurica1,5

Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri použití prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.