Hnojivá a stimulátory

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. zastupuje na trhu českú spoločnosť CHEMAP AGRO s.r.o., ktorá prináša stimulátory pre poľnohospodársku prvovýrobu pod obchodnými názvami SANAGREEN, HERGIT, PLONTAR, FERTISILINN, MACORESCO a NAVU FORTE.

HERGIT

Vysoko účinný stimulátor rastu a vývoja rastlín s prvoradým uplatnením v repke olejnej, maku, slnečnici a vo vyšších vývojových fázach ďalších plodín, predovšetkým kukurice.

Účinné látky:
Kyselina 2–aminobenzoová
Kyselina 2–hydroxybenzoová
Kyselina 2–aminopentandiová

Balenie:
3 l a 10 l PE bandasky

Zásady aplikácie

Prípravok má zo všetkých ponúkaných stimulátorov najsilnejší účinok, ktorý je v mnohých ohľadoch porovnateľný s účinkami morforegulátorov (predovšetkým v obilninách). Obsahuje zmes prekurzoru auxínu, fenolického inhibítora a tiež prekurzor L-Prolin (látky pôsobiace proti stresu spôsobeným náhlou zmenou počasia alebo použitými menej selektívnymi pesticídmi). Preto je veľmi dôležité dodržať správne načasovanie jeho použitia vzhľadom k vývojovej fáze a stavu ošetrenej plodiny. Štandardom je zaradiť prípravok do systému morforegulácie v období stĺpkovania až pred klasením. U kukurice je vhodné spojenie s ochranou proti vijačke kukuričnej.

Doporučené registrované aplikácie

PlodinaDocielený efektTermín aplikácie
Repka olejná
 • regenerácia po zimnom období a stresoch
 • stimulácia výnosu a kvality
 • zlepšenie klíčivosti peľových zŕn
 • zníženie reakcie na konkurenciu v dobe kvitnutia
 • T1: od 5. pravého listu do konca predlžovacieho rastu (DC 15–39)
 • T2: vo fáze butonizácie, žltý pupeň (DC 50–59)
 • T3: od konca kvitnutia do konca vývinu šešulí (DC 69–79)
Kukurica
 • zvýšenie hmotnosti palíc
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: od fáze 6 listov do konca predlžovacieho rastu (DC 16–39)
 • T2: vo fáze začiatku metania lát až do konca kvitnutia (DC 51–69)
Slnečnica
 • zvýšenie poctu nažiek v úbore
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: v období 5 listov až do konca predlžovacieho rastu (DC 15–39)
 • T2: objavenie pupeňa (fáza hviezdice) až plný kvet (DC 51–65)
Mak siaty
 • podpora kvitnutia
 • urýchlenie regenerácie po herbicídoch
 • T1: fáza 5. pravých listov až do konca predlžovacieho rastu (DC 15–39)
 • T2: prvé korunné lupienky viditeľné (zač. kvitnutia) až 10% v kvete (DC 59–61)

Ďalšie registrované aplikácie

PlodinaDocielený efektTermín aplikácie
Obilniny ozimné
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: od fáze 5. listu po koniec stĺpkovania (DC 15–35)
 • T2: pri objavení posledného listu do začiatku klasenia (DC 37–51)
 • T3: po odkvete (DC 69–71)
Obilniny jarné
 • vyrovnanie odnoží
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: začiatok odnožovania až koniec stĺpkovania (DC 21–35)
 • T2: pri objavení posledného listu do začiatku klasenia (DC 37–51)
 • T3: po odkvete (DC 69–71)
Zemiaky
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: tvorba pukov až koniec kvitnutia (DC 51–69)
Cukrová repa
 • stimulácia výnosu a kvality
 • T1: od 3. páru listov do zapojenia porastu (DC 23–45)
 • T2: od 2 – 8 týždňov po zapojenie porastu (DC 47–49)

Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri použití prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.

Ďalšie produkty