Hnojivá a stimulátory

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. zastupuje na trhu českú spoločnosť CHEMAP AGRO s.r.o., ktorá prináša stimulátory pre poľnohospodársku prvovýrobu pod obchodnými názvami SANAGREEN, HERGIT, PLONTAR, FERTISILINN, MACORESCO a NAVU FORTE.

FOLIT ThioSulf 760 SL

Listové, koncentrované hnojivo s obsahom vodorozpustnej síry vo forme thiosíranu s doplnkom dusíka v amónnej forme. Kvapalné dusíkaté hnojivo.

Zloženie:
N 200 g/l, SO3 760 g/l

Balenie:
10 l PE bandasky, 1000 l kontajnery

Rozsah a spôsob použitia

Hnojivo je určené k rýchlemu odstráneniu deficitu síry v neskorších vývojových fázach citlivých rastlín, najmä repky, okopanín a obilnín. Je vhodné na použitie v TM zmesi s močovinou. Pôsobí ako inhibítor ureázy a vhodne vyrovnáva pomer S:N.

Dávkovanie a termín aplikácie

PlodinaDávkovanie (l/ha)Termín aplikáciePočet aplikácií
Repka3,0–7,0Od začiatku predlžovacieho rastu do odkvetu.2–3
Obilniny3,0–6,0Od začiatku steblovania do metania.1–2
Kukurica3,0–7,0Od 7. listu do posledného postreku.1–2
Cukrová repa3,0–6,0Pred uzatvorením medziriadkov až s fungicídom.1–2
Zelenina3,0–7,0V okamžiku zistenia deficitu síry.1–2
Jablone3,0–6,0Od fáze zárodku plodov v intervale 10-14 dní.1–3
Ostatné3,0–7,0Vždy pri zistení deficitu síry v závislosti na jeho hĺbke.1–2
Ďalšie produkty