Hnojivá a stimulátory

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. zastupuje na trhu českú spoločnosť CHEMAP AGRO s.r.o., ktorá prináša stimulátory pre poľnohospodársku prvovýrobu pod obchodnými názvami SANAGREEN, HERGIT, PLONTAR, FERTISILINN, MACORESCO a NAVU FORTE.

FOLIT Síra 800 SC

Listové, vysoko koncentrované hnojivo s obsahom mikronizovanej elementárnej síry vo forme stabilného suspenzného koncentrátu. Hnojivo je určené na odstránenie deficitu síry v pôde a k preventívnemu pokrytiu zvýšených nárokov na príjem síry niektorými plodinami, najmä repkou, obilninami, cukrovou repu a niektorými druhmi zeleniny.Hnojivo odporúčame v skorších rastových fázach vzhľadom na dlhodobé pôsobenie na liste a doplnkovému fungicídnemu účinku.

Zloženie: 800 g/l elementárna Stj. 2000 g SO3 v litri hnojiva

Balenie: 10 l PE bandasky

Význam a prejavy deficitu

Síra je prvkom, u ktorého bol význam v minulosti často podceňovaný. Vplyvom znečisteného životného prostredia priemyselnou výrobou bol obsah síry v minulosti skôr v prebytku. V súčasnej dobe pozoruje úbytok zásoby síry v pôde a u niektorých plodín, najmä olejnín, už tento úbytok prináša zníženie teoretickej výnosovej hladiny. Optimálny obsah síry je u olejnín cca päťkrát vyšší než pri jednoklíčnolistových rastlín. Dôležitý je aj pomer dusíka a síry v niektorých metabolických reakciách rastlín s priemerným vplyvom na kvalitatívne parametre produkcie. Preto je dôležité riešiť vyššiu dodávku síry najmä u intenzívne pestovaných olejninách a tiež aj pri obilninách, krmovinách alebo cukrovej repe. Nedostatok síry je málo zreteľný. Najčastejšie sa objavuje žltnutím najmä na mladých listoch (na rozdiel od deficitu N).

Doporučené aplikácie

PlodinaDávkovanie l/haTermín aplikáciePočet aplikácii
Repka3,0–6,0Od 5-8 listov do kvetu.2-4
Obilniny3,0–6,0Od 3-4 listov do začiatku metania.1-3
Kukurica4,0–6,0Od 4. listu do posledného postreku.2-3
Cukrová repa3,0–6,0Od 4. listu do uzatvorenia medziriadkov.1-2
Zelenina3,0–6,0Preventívne postreky alebo v okamžiku zistenia deficitu síry.1-2
Jablone3,0–6,0Od fáze zárodkov plodov v intervale 10-14 dní.1-3
Ostatné3,0-10,0Vždy pri zistení deficitu síry v závislosti na jeho hĺbke.1-2

Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri použití prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.

Ďalšie produkty