Hnojivá a stimulátory

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. zastupuje na trhu českú spoločnosť CHEMAP AGRO s.r.o., ktorá prináša stimulátory pre poľnohospodársku prvovýrobu pod obchodnými názvami SANAGREEN, HERGIT, PLONTAR, FERTISILINN, MACORESCO a NAVU FORTE.

FOLIT P 500 SL

Listové, vysoko koncentrované hnojivo s obsahom vodorozpustného fosforu vo forme kvapalného koncentrátu určené k prechodnému odstráneniu deficitu fosforu a pokrytiu zvýšených nárokov na príjem fosforu niektorými plodinami, hlavne obilninami, kukuricou, okopaninami, ovocnými druhmi a niektorými druhmi zeleniny.

Zloženie:
220 g/l P, t.j. 500 g/l vodorozpustný P2O5
70 g/l vodorozpustný N vo forme N–NH2 (močovinový)

Balenie: 10 l PE bandasky, 1000 l kontajnery

Význam a prejavy deficitu

Funkcie fosforu môžeme v rastlinách v zásade rozdeliť na funkciu energetickú a stavebnú. Na energetickom cykle sa zlúčeniny fosforu podieľajú podobne ako chladiaca kvapalina v motore. Prenáša energiu vzniknutú v centrách energetického metabolizmu do ďalších častí rastlín. Vo funkcii stavebnej zohráva zásoba fosforu významnú rolu už pri vzchádzaní rastlín, kedy je získavaný z fytínu v semene. Podobne môžeme jeho dôležitosť vyzdvihnúť pri ukladaní zásobných látok do vegetatívnych častí v procese dozrievania. Príznaky nedostatku sú väčšinou málo výrazné. Prejavujú sa pomalým rastom, menšími listami a často aj červenofialovým zafarbením listov prechádzajúcim do stebiel.

Doporučené aplikácie

PlodinaDávkovanie (l/ha)Termín aplikácie Počet aplikácií
Obilniny 2,0–4,0Od 3. listu do začiatku metania. 1–3
Kukurica 3,0–5,0Od 3. listu do metania lát. 2–3
Repka 3,0–5,0Od 5. listu do začiatku kvitnutia. 2–4
Cukrová repa 3,0–5,0Od 4. listu do zapojenia porastu. 1–2
Strukoviny 4,0–5,0Od 3 týždňa po vzídení do tvorby pukov. 2
Ovocné dreviny 4,0–6,0Po kvitnutí až do 2–4 týždňov pred zberom v intervale 7–14 dní. 3–6
Zelenina 2,0–4,0Od 2 týždňov po výsadbe. 1–2
Zemiaky 3,0–5,0V priebehu vývoja listov do začiatku kvitnutia. 1–2
Kvitnúce rastliny 0,4–0,6*Zálievka v priebehu kvitnutia v intervale 10–14 dní. 2–6
Ostatné2,0–3,0Vždy pri zistení deficitu fosforu.1–3

* Dávkovanie je uvedené v percentách.

Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri použití prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.

Ďalšie produkty