Hnojivá a stimulátory

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. zastupuje na trhu českú spoločnosť CHEMAP AGRO s.r.o., ktorá prináša stimulátory pre poľnohospodársku prvovýrobu pod obchodnými názvami SANAGREEN, HERGIT, PLONTAR, FERTISILINN, MACORESCO a NAVU FORTE.

FOLIT K 400 SL

Listové, vysoko koncentrované hnojivo s obsahom vodorozpustného draslíka vo forme kvapalného koncentrátu určené k odstráneniu prechodného deficitu draslíka a pokrytiu zvýšených nárokov na príjem draslíka niektorými plodinami, hlavne cukrovou repou, obilninami, olejninami, ovocnými drevinami a niektorými druhmi zeleniny.

Zloženie:
400 g/l vodorozpustný K2O
44 g/l vodorozpustný N vo forme N–NO3 (dusičnanový)

Balenie:
10 l PE bandasky, 1000 l kontajnery

Význam a prejavy deficitu

Draslík je zásadným prvkom ovplyvňujúci intenzitu fotosyntézy a dýchania rastlín. Zásadný je jeho vplyv vo tzv. svetelnej fázy. Jeho nedostatok znižuje syntézu organických látok a zvyšuje dýchanie. Draslík má tiež významný vplyv na metabolizmus dusíka. Dôsledkom nedostatku draslíka je tvorba redších bunkových stien a pletív a tým aj nižšiu odolnosť k poliehaniu, suchu, chladu i odolnosť voči napádaniu hubovými chorobami, ako aj ďalšími parazitmi. Obsah draslíka a jeho potreba pre rastliny postupne narastá vo fázach intenzívneho vegetatívneho rastu až do fázy kvitnutia. V týchto rastových fázach je najvhodnejší jeho príjem z pôdy doplniť foliárnou aplikáciou.

Dávkovanie

PlodinaDávkovanie (l/ha)Termín aplikáciePočet aplikácií
Obilniny1,5–3,0Od 3. listu do mliečnej zrelosti.1–3
Kukurica2,5–4,0Od 3. listu do fáze metania lát (DC 13–45).1–2
Repka1,5–3,0Od 5. listu do konca kvitnutia.1–3
Cukrová repa2,5–4,0Od 4. listu do zapojenia porastu.2–4
Zemiaky1,0–2,5Do konca kvitnutia.1–3
Ovocné dreviny1,5–3,0Od fáze pupeňa do začiatku rastu plodov.2–3
Vinič4,0–6,0Pred kvetom až do začiatku dozrievania plodov.2–4
Zelenina2,5–5,0V priebehu intenzívneho rastu.2–3
Ostatné1,5–4,0Vždy pri zistení deficitu draslíka.1–4

Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri použití prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.

Ďalšie produkty