Hnojivá a stimulátory

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. zastupuje na trhu českú spoločnosť CHEMAP AGRO s.r.o., ktorá prináša stimulátory pre poľnohospodársku prvovýrobu pod obchodnými názvami SANAGREEN, HERGIT, PLONTAR, FERTISILINN, MACORESCO a NAVU FORTE.

FOLIT Bór 150 SL

Listové hnojivo s obsahom bóru vo forme kvapalného koncentrátu určené k odstráneniu deficitu bóru v pôde a k pokrytiu zvýšených nárokov na príjem bóru niektorými plodinami, hlavne repkou, makom a ďalšími olejninami, cukrovou repou, ovocnými drevinami a niektorými druhmi zeleniny.

Zloženie:
150 g/l vodorozpustný bór ako boretanolamin

Balenie:
10 l PE bandasky, 1000 l kontajnery

Význam a prejavy deficitu

Najviac sa bór prejavuje v látkovom a energetickom metabolizme rastlín. Má vplyv na metabolizmus fosforu a tým aj na výkon fotosyntézy. Nedostatok bóru sa prejavuje kučeravosťou, krehkosťou, lámavosťou a chlorózou listov a stebiel. Môže dochádzať až k odumieraniu rastových vrcholov. Korene majú obmedzený rast a na plodoch sa môže objavovať škvrnitosť a deformácia. Toxický však je aj prebytok bóru, ku ktorému sú náchylné najmä jednoklíčnolistové rastliny( prirodzený obsah bóru je v nich asi pätinový oproti dvojklíčnolistovým).

Doporučené aplikácie

PlodinaDávkovanie (l/ha)Termín aplikáciePočet aplikácií
Ovocné dreviny1,0–2,0Od otvárania pupeňa až do kvitnutia, po zbere.1–3
Zelenina0,3–0,84 týždne až 8 týždňov po výsadbe.1–2
Repka0,6–2,0Od 4. listu po začiatok kvitnutia (DC 14–61).1–3
Ozimné obilniny0,1–0,6Od 3. listu do začiatku klasenia (DC 13–41).1–2
Cukrová repa0,8–1,6Po dokončení tvorby listovej ružice.2
Mak siaty0,6–1,2Od 6. listu po začiatok kvitnutia (DC 16–60).1–2
Vinič1,0–2,0Od otvárania pupena až 4. týždeň po kvitnutí.1–3
Slnečnica0,6–1,2Od 6. listu po začiatok kvitnutia (DC 16–60).1–2
Ostatné0,2–0,6Vždy pri zistení deficitu bóru.1–2

Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri použití prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.

Ďalšie produkty