Hnojivá a stimulátory

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. zastupuje na trhu českú spoločnosť CHEMAP AGRO s.r.o., ktorá prináša stimulátory pre poľnohospodársku prvovýrobu pod obchodnými názvami SANAGREEN, HERGIT, PLONTAR, FERTISILINN, MACORESCO a NAVU FORTE.

BOROSTIM

Rastové stimulačné hnojivo pre dvojklíčnolisté rastliny na báze bóru a preauxinových aktivačných látok. Prípravok s jedinečným mechanizmom účinku k aplikácii vo fáze butonizácie repky a slnečnice, k podpore klíčenia peľových zŕn, intenzity a kvality kvitnutia a opeľovania. Borostim má preverenú účinnosť v navýšení výnosu olejnín o 8-10 %.

Zloženie:
45 g/l vodorozpustný bór ako bóretanolamin
7,4 g/l vodorozpustný Mo ako EDTA chelát
rastovo stimulačné látky

Balenie:
10 l PE bandasky

Zásady aplikácie

Jedným z najefektívneších je použitie Borostimu pred kvetom všetkých základných olejnín, predovšetkým repky a slnečnice. Spojenie s najčastejšie deficitným prvkom v týchto plodinách, bórom, ďalej zvyšuje účinnosť stimulačných látok. Bór spoločne s molybdénom pôsobí priaznivo predovšetkým na aktívnejší príjem a metabolizmus dusíka v rastline. Prípravok, ako celok, pozitívne ovplyvňuje proces kvitnutia. Je zdokumentovaný vyšší počet strukov na rastlinách repky, pri slnečniciach dochádza ku kvalitnejšiemu vývoju a doopeľovaniu strednej časti úborov.

Doporučené aplikácie

PlodinaDávkovanie l/haTermín aplikáciePočet aplikácii
Repka olejná2,5Od 5. listu do začiatku kvitnutia (DC 15–61)1-2
Cukrová repa2,5Pred zapojením porastu až 4–8 týždňov po zapojení.1-2
Mak siaty2,5Od 5. listu do začiatku kvitnutia (DC 15–61).1-2
Slnečnica2,5Od 5. listu do začiatku kvitnutia (DC 15–61).1-2
Horčica2,5Od 5. listu do začiatku kvitnutia (DC 15–61).1-2
Ostatné olejniny2,5Od 5. listu do začiatku kvitnutia (DC 15–61).1-2

Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri použití prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.

Ďalšie produkty