Herbicídy

TYTAN 75 SG

Herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený na likvidáciu dvojklíčnolistových burín a metličky v pšenici ozimnej.

Účinná látka: thifensulfuron – methyl 682 g/kg, metsulfuron – methyl 68 g/kg

Balenie: 900 g HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

TYTAN 75 SG je systémový selektívny herbicíd. Prípravok je prijímaný listami a koreňmi rastlín a rýchlo translokovaný v celej rastline.Účinné látky thifensulfuron – methyl a metsulfuron – methyl patria do skupiny sulfonylmočovín.Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktátsyntázy (ALS), ktorý je nevyhnutný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a valín) v rastline.

Účinok sa prejavuje zastavením rastu, neskôr žltnutím a postupným uhynutím burín. Typické príznaky poškodenia sú viditeľné už v priebehu 3 – 10 dní po aplikácii prípravku v závislosti na podmienkach rastu a citlivosti burín. Výživová konkurencia voči plodine končí od okamihu ošetrenia. Teplo a vlhko po aplikácii podporuje účinok prípravku, no vysoké pôdne teploty znižujú reziduálnu účinnosť.

Chladné a suché počasie účinok redukuje a oneskoruje

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, mak vlčí, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, výmrv repky, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná, lipkavec obyčajný a veronika perzská.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 1×.

Prípravok aplikujte výlučne len na jar, od objavenia sa 2. odnože, do rastovej fázy, kedy je 1. kolienko min. 1 cmnad odnožovacím uzlom (BBCH 22 – 31). Na vybrané buriny aplikujte: metlička 1 – 4 listy BBCH 11 – 14, jednoročné dvojklíčnolistové buriny klíčne listy až 4 listy BBCH 10 – 14. V prípade hustých porastov používajte vždy 300 l vody/ha.

Najlepší herbicídny účinok je pri aplikácii prípravku na mladé, intenzívne rastúce buriny; prerastené buriny sa stávajú odolnejšie. Dokonalé pokrytie
porastu postrekovou kvapalinou je predpokladom spoľahlivého účinku! Vyššiu dávku aplikujte v prípade silnejšieho zaburinenia metličkou  obyčajnou, lipkavcom obyčajným a veronikou perzskou, ako aj na buriny v pokročilejších vývojových fázach.

V podmienkach, ktoré majú negatívny vplyv na pôsobenie prípravku TYTAN 75 SG (sucho, nízke teploty) aplikujte prípravok spolu so zmáčadlom (napr. ADJUVINN) v súlade s pokynmi pre aplikáciu.

Prípravok neaplikujte na veľmi ľahké pôdy a na pôdy s pH vyšším ako 7,5; na zamrznutú pôdu alebo pôdu pokrytú snehom a na rastliny poškodené mrazom, suchom a vodou, ktorá sa drží na poliach, škodcami, chorobami a na rastliny trpiace nedostatkom živín. Neaplikujte prípravok v obilninách, ktoré sa pestujú s podsevom bôbovitých rastlín a spolu s hnojivami, ktoré sa aplikujú na listy. Prípravok sa rýchlejšie rozkladá v pôde pri dobrom zavlažení, vysokej teplote a nižšom pH.

Nepoužívajte TYTAN 75 SG v obilninách ošetrených iným prípravkom na báze sulfonylmočovín.

Nepoužívajte v následnom alebo tankmix ošetrení s iným prípravkom na báze sulfonylmočovín.

Zabráňte prekrývaniu postrekových pásov!

Nemiešajte s regulátormi rastu obsahujúcimi ethephon.

Silný dážď do 4 hodín po ošetrení môže znížiť účinok prípravku.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po riadnom zbere plodiny možno v tej istej vegetačnej sezóne pestovať výlučne ozimné obilniny a repku ozimnú, ak však po aplikácii prípravku TYTAN 75 SG v pšenici ozimnej nasledovalo dlhodobé sucho, tak nepestujte v tom istom kalendárnom roku ako následnú plodinu repku ozimnú.

V prípade predčasného zaorania porastu a orbe do hĺbky min. 10 cm, je možné ako náhradné plodiny vysievať výlučne jarné a ozimné obilniny. V nasledujúcom vegetačnom období je možnévysádzať a vysievať akékoľvek plodiny bez obmedzení. V nasledujúcom kalendárnom roku možno na tom istom mieste pestovať všetky ostatné druhy plodín. Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny a okolité porasty; na účely ochrany necieľových rastlín dodržujte ochrannú zónu 10 m od nepoľnohospodárskych pozemkov.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOD
Pšenica ozimnádvojklíčnolistové buriny, metlička70 – 90 gAT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Ďalšie produkty