Herbicídy

TREPACH

Prípravok TREPACH® je systémový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu repky ozimnej, repy cukrovej a slnečnice proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám a výmrvu obilnín.

Účinná látka:Quizalofop-P-ethyl 50 g/l (5,5 % hm)

Balenie: 5 l

Pôsobenie prípravku

TREPACH® je listový systémový herbicíd, prijímaný povrchom listov a následne rozvádzaný do celej rastliny. Účinná látka sa hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Pri postrekovaní je potrebné zaistiť dobré pokrytie postrekovou kvapalinou, buriny by mali byť v aktívnom raste. Účinok sa prejaví po 7 – 14 dňoch, v nepriaznivých podmienkach (sucho, chlad) najneskôr do 21 dní.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: výmrv obilnín, jednoročné trávy (lipnica ročná, mätonoh tuhý, cirok alepský zo semien, ježatka kuria, mohár zelený , mohár sivý, metlička obyčajná, psiarka roľná, ovos hluchý, prstovka krvavá); trváce trávy (pýr plazivý, mätonoh trváci, mätonoh mnohokvetý, prstnatec obyčajný)
Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetačné obdobie
V prípade sucha, vysokých teplôt a pri veľkej biomase odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody. Slnečnicu, repku ozimnú ošetrujte spravidla od 3 vyvinutých listov do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 13 – 39). Repu cukrovú ošetrujte spravidla od 3. páru vyvinutých listov do zapojenia riadkov (BBCH 13 – 39).

Prípravkom TREPACH® ošetrujte v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu 2 listov až do konca odnožovania. Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až po vzídení, pri výške 10 – 15 cm. Dávku prípravku voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia dávkovania. Ošetrovať sa môže schválenými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Odporúčaná rýchlosť pri postreku je 4 – 9 km/h, tlak 1,5 – 2,5 barov.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Voľba následných plodín po normálnom zbere plodiny nie je obmedzená. V prípade predčasného zrušenia porastu náhradné plodiny môžu byť vysievané po 6-8 týždňoch po aplikácii a po orbe. Postrek nesmie byť zasiahnuť susedné kultúry.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
slnečnicajednoročné trávy, pýr a iné trváce trávy1 - 2 l, 2,5 l60 dní
repa cukrovájednoročné trávy, pýr a iné trváce trávy1 - 2 l, 2,5 l110 dní
repka ozimnávýmrv obilnín, jednoročné trávy, trváce trávy0,7 - 1,01 l, 1 - 1,5 l, 2 - 2,5 lAT
Ďalšie produkty