Herbicídy

SOLIDER

Selektívny herbicíd so systémovým účinkom vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej.

Účinná látka: Triflusulfuron 150 g/l (14,9 % hm)
Quartz sand 0,63-2,5 g/l (0,06-0,26 % hm)

Balenie: 0,12 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l HDPE/PA fľaša 5 l, 10 l HDPE/PA kontajner/kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok patrí do skupiny inhibítorov účinku enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), ktoré spôsobujú blokovanie biosyntézy aminokyselín nevyhnutných pre správne fungovanie rastlín. Prvým príznakom jeho pôsobenia je brzdenie delenia buniek meristémov stonky a koreňa, ktoré spôsobujú zastavenie rastu a vývoja burín.

Príznaky pôsobenia, ako sú blednutie, žltnutie, nekrózy a hnednutie listov citlivých rastlín, sa objavujú do niekoľkých dní od aplikácie prípravku.

Teplo a dostatočná vlhkosť pôdy má priaznivý vplyv na pôsobenie prípravku. V období sucha alebo chladu pôsobí prípravok pomalšie.

Prípravok vykazuje účinnú selektivitu, to znamená, že : pestovaná plodina (repa) má schopnosť rozkladať prípravok na neaktívne zlúčeniny.

Najúčinnejšie pôsobí na intenzívne rastúce buriny od vzídenia do začiatku fázy dvoch pravých listov (BBCH 10-12).

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: fialka roľná, lipkavec obyčajný, láskavec ohnutý
Stredne citlivé buriny: mrlík biely, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, výmrv repky, kapsička pastierska
Odolné buriny: ježatka kuria, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha
Maximálny počet ošetrení: 3× za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 5-10 dní
Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti

Prípravok SOLIDER, ako aj iné prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinnú látku triflusulfuronmethyl, je možné aplikovať na rovnakej ploche maximálne v dávke 60 g účinnej látky na hektár a to 1 × za tri roky.

Prípravok aplikujte od rastovej fázy vodorovne rozprestretých klíčnych listov, 1. list viditeľný (veľkosť špendlíkovej hlavičky) až do fázy , kedy sú riadky celkom zapojené: okolo 90% rastlín v riadku zapojených (BBCH 10 – 39).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok nepredstavuje hrozbu pre následné rastliny pestované za normálnych agrotechnických podmienok. Po zbere cukrovej repy je možné v tom istom kalendárnom roku pestovať len obilniny. Nasledujúcu sezónu je možné na danom pozemku pestovať následné plodiny bez obmedzení. V prípade, že príde k predčasnému zaoraniu plodiny, napríklad z dôvodu poškodenia mrazom, chorobami, škodcami, je možné na rovnakom pozemku do 4 mesiacov od aplikácie prípravku pestovať iba cukrovú repu. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
repa cukrovádvojklíčnolistové buriny0,13 l AT
Ďalšie produkty