Herbicídy

KINARA

Postrekový selektívny kontaktný herbicíd sreziduálnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže, pšenice jarnej a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

Účinná látka: Diflufenican 500 g/l

Balenie: 1 l HDPE fľaš

Pôsobenie prípravku

KINARA je suspenzný koncentrát, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd sreziduálnym účinkom vporastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Účinná látka diflufenican blokuje syntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácií. Jeho úroveň môže byť znížená na suchých pôdach, v prípade nedostatočného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácií, na pôdach svysokým obsahom ílu alebo organickej hmoty.

Prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacich semien. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.

Po aplikácií sa môže vyskytnúť prechodné zblednutie obilnín, neovplyvní to však ich následný rast.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, fialka roľná, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí.
Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, drchnička roľná, kapsička pastierska, pohánkovec ovíjavý.

Pokyny pre aplikáciu

Preemergentná aplikácia:

Prípraok KINARA aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe. Pôda by mala byť dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou. Optimálnu účinnosť dosiahnete, keď prípravok aplikujete za vlhkých podmienok, alebo ak po aplikácií mierne zaprší.

Na klíčiacich obilninách môže dôjsť k zmene sfarbenia prvého listu, čo však nemá negatívny vplyv na úrodu. Porast vysievajte do normálnej hĺbky (25 mm) a zabezpečte, aby boli zrná dobre prikryté.

Postemergentná aplikácia:

Prípravok možno aplikovať od 1. listu obilnín najneskôr však do konca odnožovania (BBCH 11-29).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Ako náhradná plodina, vprípade zaorania porastu v dôsledku zlého zídenia alebo poškodenia, môže byť na jeseň vysiata pšenica ozimná a po orbe jačmeň ozimný; na jar po spracovaní pôdy do hĺbky 15 cm môžu byť vysiate jarné obilniny a ostatné jarné plodiny bez obmedzenia.

Sejba následných jesenných plodín v normálnej rotácií: po zbere plodiny po dôkladnom spracovaní pôdy môžu byť vysievané ozimné obilniny bez obmedzenia.
Sejba následných jarných plodín vnormálnej rotácií: pred sejbou alebo výsadbou jarných plodín je potrebné pôdu dôkladne spracovať do hĺbky 15 cm.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikaleDvojklíčnolistové buriny0,25 lATPreemergentne, postemergentne
Pšenica jarná, jačmeň jarnýDvojklíčnolistové buriny0,25 lATPreemergentne, postemergentne
Ďalšie produkty