Herbicídy

GLYBELLA 360 SL

GLYBELLA 360 SL je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve.

Účinná látka: Glyphosate 360 g/l (30,77% hm) t.j. vo forme glyphosate-IPA v obsahu 485,8 g/l (41,5% hm)

Balenie: 20 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

GLYBELLA 360 SL je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je následne rozvádzaný do všetkých častí rastlín (podzemné korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí jednoročných i trvácich trávovitých a dvojklíčnolistových burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená.
Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský;
Stredne citlivé buriny: mäta roľná, pupenec roľný, hrach, sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový.

Pokyny pre aplikáciu

GLYBELLA 360 SL môže byť aplikovaný len pozemne proti jednoročným i trvácim trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám pred zberom uvedených plodín. Toto ošetrenie je určené výlučne na ničenie burín v silne zaburinených porastoch a tým uľahčenie zberu plodiny.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Odporúčame však pri aplikácii na mohutný rastlinný porast (napr. pri obnove trvácich trávnych porastov alebo pri aplikácii pred siatím alebo sadením) najskôr odstrániť odumretú rastlinnú hmotu pred následným siatím alebo sadením.
Vplyv na susediace plodiny – susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmloviny! Predovšetkým je treba vyvarovať sa postreku za nevhodných poveternostných podmienok.

PlodinaÚčel pužitiaDávka/haODPoznámka
obilninypýr a iné trváce buriny4 lATpredzberová aplikácia 1)
ľan, repka jarná, repka ozimnápýr a iné trváce buriny3-4 lATpredzberová aplikácia 2)
hrach, bôbpýr a iné trváce buriny3-4 lATpredzberová aplikácia 3)
strnisko, orná pôdajednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín1,5 lAT4)
strnisko, orná pôdapýr a iné trváce buriny3-4 lAT5)
Ďalšie produkty