Fungicídy

Fungicídy sú chemické látky používané na ničenie húb a plesní. Patria medzi pesticídy. Patria sem aj moridlá, ktoré sa používajú na ochranu osiva.

WETO 250 EC

WETO 250 EC je systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu s preventívnym a kuratívnym účinkom, určený na ochranu pšenice ozimnej, tritikale a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.

Účinná látka: propiconazole 250 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

WETO 250 EC je systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu s preventívnym a kuratívnym účinkom, na ochranu pšenice ozimnej, tritikale a jačmeňa jarného proti hubovým  chorobám.

Mechanizmus účinku účinnej látky Propiconazole je
založený na inhibícii syntézy ergosterolu, čo je látka,
potrebná pre riadne fungovanie bunkových stien
patogénnych húb, a tým spôsobí zastavenie ich rastu.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 400 l/ha
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 1×.

Prípravok používajte preventívne alebo okamžite po zistení prvých príznakov ochorení.

Pšenica ozimná, tritikale:
prípravok aplikujte od rastovej fázy vlajkového listu až do konca klasenia (BBCH 39-59).

Jačmeň jarný:

prípravok aplikujte od rastovej fázy konca odnožovania až do začiatku klasenia (BBCH 29-51). Prípravok používajte pri teplotách vyšších ako 12 °C. Prípravok používajte striedavo s fungicídmi, ktoré patria do inej chemickej skupiny a majú iný mechanizmus účinku.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po aplikácii prípravku WETO 250 EC nie sú známe negatívne účinky na následné a náhradné plodiny – Múčnatka trávová, Septorióza pšenice, Hrdza pšeničná. Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny a okolité porasty!

Návod na použitie

PlodinaÚčel použitiaDávka/ haOD
Pšenica ozimnámúčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy pšenice0,5 l/ha35
Tritikalemúčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy pšenice0,5 l/ha35
Ječmeň jarnýmúčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa0,5 l/ha35

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom