Fungicídy

Fungicídy sú chemické látky používané na ničenie húb a plesní. Patria medzi pesticídy. Patria sem aj moridlá, ktoré sa používajú na ochranu osiva.

Mir-Bella 45 EC

Postrekový fungicídny širokospektrálny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu s lokálne systémovým účinkom na ochranu obilnín proti hubovým chorobám listov a klasov, proti steblolamu a na ochranu okrasných rastlín proti fuzariózam s preventívnym a eradikatívnym účinkom.

Účinná látka:
prochloraz 450 g/l

Balenie:
5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Prochloraz je širokospektrálna fungicídna účinná látka s lokálno – systémovým účinkom, takže preniká do rastlinných pletív, avšak do neošetrených častí rastliny
nie je rozvádzaná. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy
ergosterolu.

Ničí široké spektrum pôvodcov hubových chorôb obilnín, napr. chorôb spôsobujúcich steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides), septoriózy (Septoria nodorum, Septoria tritici), fuzariózy (Fusarium spp.), rynchospóriovú škvrnitosť (Rhynchosporium secalis), hnedú škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres) a ďalšie.

Pokyny pre aplikáciu

Množstvo postrekovej kvapaliny: 200 – 400 l/ha.

Obilniny – steblolam
miraBE LLA 450 EC ničí R/W typy steblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) vrátane izolátov rezistentných k benzimidazolovým fungicídom. Krížová rezistencia medzi benzimidazolmi a prochlorazom doteraz nebola zaznamenaná. Termín ošetrenia: pri prvých príznakoch, obvykle vo fáze BBCH 30-32.

Pšenica – septorióza pšeničná, septorióza plevová
Prípravok miraBE LLA 450 EC aplikujte v dobe vývoja vlajkového listu až do doby, kedy je úplne vyvinutý klas (BBCH  39-59).

Jačmeň – listové škvrnitosti
Ošetrenie sa robí v dobe výskytu uvedených chorôb, obyčajne v priebehu steblovania až do začiatku kvitnutia (BBCH 29-59).

Okrasné rastliny
miraBE LLA 450 EC je vhodný na morenie hľúz a cibúľ okrasných rastlín proti hubovým chorobám, zvlášť proti  fuzariózam. Morenie sa robí po dobu 15 – 20 min. tesne pred výsadbou.

Miešateľnosť
Prípravok miraBE LLA 450 EC je miešateľný s väčšinou bežne používaných herbicídov (vrátane fenoxykyselín),  insekticídov, fungicídov a s kvapalným hnojivom DAM 390.Základným predpokladom pre kombinácie je zhoda
optimálnych aplikačných termínov pre miraBE LLA 450 EC a druhý prípravok. Pri aplikácii zmesí odporúčame nepoužívať dolnú hranicu dávkovania vody a počas aplikácie udržiavať miešanie trvale v prevádzke. Odporúčame vopred urobiť skúšku miešateľnosti oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii s použitím miestnej vody.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

Návod na použitie

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
pšenica ozimná, pšenica jarnásteblolam, septoriózy pšenice1 l/ha 1 l/ha + (0,3 l/ha)-(TM) Agrovital42 dní
jačmeň ozimný, jačmeň jarnýhnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa1 l/ha 1 l/ha + (0,3 l/ha)-(TM) Agrovital42 dní
raž ozimná, tritikale, jačmeň ozimnýsteblolam1 l/ha 1 l/ha + (0,3 l/ha)-(TM) Agrovital42 dní
okrasné rastliny (hľuzy, cibule)fuzariózy0,4 %AT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom