Fungicídy

ENNOBE® EW

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme emulzie typu olej:voda (EW), určený na ošetrenie ozimných obilnín proti steblolamu, septoriózam, rynchospóriovej škvrnitosti, hnedej škvrnitosti jačmeňa a hnedej prúžkovitosti jačmeňa.

Účinná látka: prochloraz 450 g/l (39,82 % hm)

Balenie: 5 l COEX HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

ENNOBE EW je fungicíd s lokálne systémovým účinkom, preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaný do neošetrovaných častí rastliny. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu.

Pokyny pre aplikáciu

Ošetrujte pri prvých príznakoch choroby, obyčajne vo fáze keď je 1. kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom do štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 31-39). ENNOBE EW ničí steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides) a ničí aj kmene rezistentné k benziamidazolovým fungicídom. Krížová rezistencia medzi benzimidazolmi a prochlorazom nebola doposiaľ pozorovaná.

Ošetrenie proti septoriózam: Ošetrenie vykonávajte od štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný až do štádia konca klasenia: klas celkom vyrastený (BBCH 39- 59).

Ošetrenie proti hnedá škvrnitosť jačmeňa, hnedá prúžkovitosť jačmeňa a rynchospóriová škvrnitosť: Ošetrenie vykonávajte obyčajne pri prvom výskyte príznakov choroby, od štádia keď je 1. kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom, do štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 31-39).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po aplikácii prípravku ENNOBE EW nie sú známe negatívne účinky na následné, náhradné asusediace plodiny. Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na okolité porasty!